Dravske elektrarne Maribor

Header

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Družba Dravske elektrarne Maribor d.o.o., največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, objavlja razpis za podelitev kadrovskih štipendij dijakom in študentom v šolskem oziroma študijskem letu 2023/24.

 

ZAKAJ POSTATI DEMOV ŠTIPENDIST?

 • štipendija v znesku, ki vam ga bodo zavidali,
 • možnost opravljanja obvezne prakse, počitniškega dela, študentskega dela in pridobivanja znanja na podlagi izkušenj iz prakse,
 • možnost sodelovanja pri pripravi diplomske, magistrske ali druge raziskovalne naloge,
 • možnost sodelovanja z vrhunskimi strokovnjaki,
 • druženja na organiziranih dogodkih in internih izobraževanjih,
 • možnost redne zaposlitve v družbi DEM po zaključku šolanja in gradnja nadaljnje kariere.

 

Razpisujemo 10 kadrovskih štipendij, od tega:

 • 6 štipendij za srednješolsko izobraževanje tehničnih smeri – STROJNI TEHNIK, ELEKTROTEHNIK;
 • 4 štipendije za izobraževanje na 1. ali 2. bolonjski stopnji tehniških smeri – STROJNIŠTVO, ELEKTROTEHNIKA, INFORMATIKA, MEHATRONIKA, GRADBENIŠTVO

 

Pogoji za dodelitev štipendije na srednješolski ravni so:

 • zaključen najmanj 1. letnik srednjega tehniškega izobraževanja smeri STROJNI TEHNIK, ELEKTROTEHNIK,
 • učni uspeh, zlasti pri tehničnih oz. strokovnih predmetih,
 • posebna znanja oz. dosežki,
 • predstavitev kandidata (ustrezno motivacijsko pismo, v nadaljevanju postopka tudi predstavitev na razgovoru),
 • izkazana ambicija za delo kot tehnik oz. vzdrževalec na objektih.

 

Pogoji za dodelitev štipendije na 1. ali 2. bolonjski stopnji so:

 • zaključen najmanj 1. letnik 1. bolonjske stopnje smeri STROJNIŠTVO, ELEKTROTEHNIKA, INFORMATIKA, MEHATRONIKA, GRADBENIŠTVO,
 • učni uspeh,
 • posebna znanja oz. dosežki,
 • predstavitev kandidata (ustrezno motivacijsko pismo, v nadaljevanju postopka tudi predstavitev na razgovoru).

 

Prosilci za štipendijo pošljite:

 • motivacijsko pismo (predstavitev, podatki o šolanju, trajanje šolanja, navedbo posebnih znanj ali dosežkov, …),
 • fotokopijo potrdila o vpisu v izobraževalni program,
 • fotokopijo zadnjega spričevala, kjer so razvidne ocene oziroma potrdilo o opravljenih izpitih iz zaključenega predhodnega študijskega leta.

 

Motivacijsko pismo, skupaj s prilogami, pošljite na elektronski naslov: kadrovska@dem.si, najkasneje do vključno 20. 11. 2023.

Obravnavali bomo le pravočasne in popolne vloge.