16.10.2018 (1.a/2 in 1.b/2), 17.10.2018 (1.c/2, 1.d/2) in 18.10.2018 (1.e/2) – interesne dejavnosti

Okrožnica muzej NO