Javno naročilo – zbiranje ponudb storitve gradnje: OBNOVA PARKETA V TELOVADNICI

DOKUMENTACIJA:

  1. SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA,
  2. POVABILO K ODDAJI PONUDBE.

Obravnavali bomo predračune, ki bodo oddani preko portala EJN do predvidenega datuma in vidni na portalu EJN dne, 29.5. 2020 ob 12.01 uri. Rok za izvedbo del je takoj po podpisu pogodbe oziroma dogovorno z vodstvom šole, predvidoma v juliju 2020.

Direktor:
Darko Kukovec, univ. dipl. inž.