VRSTNI RED ZAGOVORA DIPLOMSKIH NALOG v petek, 28.5.2021, ob 16:00 uri v učilnici A 305

 1. Marko VESELIČ  (S-I)  (Tehnična dokumentacija o osebni varovalni opremi in stiskalnici za cevi v  podjetju Haberkorn d.o.o.)

 Komisija:

 • Dragan GOGIĆ, mag. – predsednik
 • Vilko ŠVAB, univ. dipl. org. – mentor, član
 • mag. Boštjan ŽIGON – član

 

 1. Jernej ZAKELŠEK (S-I) (Vzdrževanje atomizerja na razpršilnem sušilniku)

Komisija:

 • Andrej PUCONJA, univ. dipl. inž. ele. – predsednik
 • Dragan GOGIĆ, mag. – mentor, član
 • Vilko ŠVAB, univ. dipl. org. – član

 

 1. Simon VAVAN SKAZA (A-R) (Izdelava diagnostičnega orodja za motorno vozilo BMW)

 Komisija:

 • Dragan GOGIĆ, mag. – predsednik
 • Andrej PUCONJA, univ. dipl. inž. ele. – mentor, član
 • mag. Boštjan ŽIGON – član

 

 1. Matej KOROŠEC (S-R) (Izkoriščanje odpadne toplote žarilnih peči v organizaciji Norka GT d. o. o.)

Komisija:

 • Dragan GOGIĆ, mag. – predsednik
 • mag. Beno ARBITER – mentor, član
 • Vilko ŠVAB, univ. dipl. org. – član

 

 1. Borut PERNAT (A-I) (Analiza produktivnosti in storilnosti v mehanični delavnici)

Komisija:

 • mag. Beno ARBITER – predsednik
 • mag. Boštjan ŽIGON – mentor, član
 • Andrej PUCONJA, univ. dipl. inž. ele.- član