ZBORNICA TEORIJE:
telefon 1: 02/ 229 57 66
telefon 2: 02/ 229 57 67

DIREKTOR IN RAVNATELJ SREDNJE STROJNE ŠOLE
ALEŠ SMOLE
telefon: 02/229 57 57

RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
mag. SAMO ČRETNIK
telefon: 02/460 51 67

VODJA MEDPODJETNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
SREČKO VIDOVIČ
telefon: 02/229 57 71

VODJA ŠOLSKIH DELAVNIC
BRANKO GREGORC
telefon: 02/229 57 71

POMOČNICA RAVNATELJA SREDNJE STROJNE ŠOLE
MANJA MERTELJ
telefon: 02/460 51 62

POMOČNIK RAVNATELJA SREDNJE STROJNE ŠOLE
ROMAN TAMŠE
telefon: 070/841 413

TAJNIŠTVO ZAVODA
BOJANA CAFNIK
telefon 02/229 57 56
URADNE URE: od 10. – 12. ure

SVETOVALNA SLUŽBA
ANA KOTNIK KRAJNC
telefon: 02/229 57 60
TEJA TUŠAK
telefon: 02/460 51 50

RAČUNOVODSTVO
MIRA BRUMEC
telefon: 02/229 57 51
URADNE URE: od 10. – 12. ure

KNJIGOVODSTVO
RADOSAVA ROJC
LJUDMILA KOTNIK
telefon: 02/229 57 65
URADNE URE: od 10. – 12. ure

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
METKA KODRIN
telefon: 02/229 57 63

TAJNIK POKLICNE MATURE
PETAR KOS
telefon: 02/460 51 54

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
BORIS TOPLAK
telefon: 02/460 51 61, 041/313 238

KOORDINATORKA ŠOLSKE PREHRANE
METKA KODRIN
telefon: 02 229 57 63, 040 601 474

KNJIŽNICA
ŽIVA BRUMEC ZADRAVEC
telefon: 02/229 57 62

VZGOJITELJICA
CVETKA ŠPENDL
telefon: 040/849 548

UČNA TEHNOLOGIJA – RAČUNALNIŠTVO
JANKO DOLENC
telefon: 070/825 026

Seznam vseh zaposlenih

Zap.št. Priimek in ime Elektronski naslov Predmetno področje
1,00 ARBITER BENO beno.arbiter@tscmb.si PREDAVATELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
2,00 ARNUŠ RAMONA ramona.arnus@tscmb.si UČITELJICA TUJIH JEZIKOV
3,00 BANDELJ ANDREJA andreja.bandelj@tscmb.si UČITELJICA TUJIH JEZIKOV
4,00 BELE BRANKO branko.bele@tscmb.si PREDAVATELJ IN UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
5,00 BENKO MARJAN marjan.benko@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
6,00 BERLIČ DUŠANKA dusanka.berlic@tscmb.si KUHARICA
7,00 BEZJAK MARJAN marjan.bezjak@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
8,00 BRUMEC MIRA mira.brumec@tscmb.si RAČUNOVODSTVO
9,00 BRUMEC ZADRAVEC ŽIVA ziva.brumec.zadravec@tscmb.si KNJIŽNICA
10,00 CAFNIK BOJANA bojana.cafnik@tscmb.si TAJNIŠTVO ZAVODA
11,00 CIRINGER ZMAGO zmago.ciringer@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
12,00 CIZL BORIS boris.cizl@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
13,00 ČRETNIK SAMO ravnatelj.vss@tscmb.si RAVNATELJ VSŠ
14,00 DOBRIN LAURA laura.dobrin@tscmb.si UČITELJICA SLOVENSKEGA JEZIKA
15,00 DOLENC JANKO janko.dolenc@tscmb.si VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE
16,00 DRAŠKOVIČ MITJA mitja.draskovic@tscmb.si UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE
17,00 DVORŠIČ SUZANA suzana.dvorsic@tscmb.si UČITELJICA NARAVOSLOVNIH PREDMETOV
18,00 FRAS JULIJA julija.fras@tscmb.si UČITELJICA TUJIH JEZIKOV
19,00 GAJŠEK FRANC franc.gajsek@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
20,00 GOGIĆ DRAGAN dragan.gogic@tscmb.si PREDAVATELJ VSŠ
21,00 GOLOB BOŠTJAN bostjan.golob@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
22,00 GORIČAN MARJETKA marjetka.gorican@tscmb.si KUHARICA
23,00 GRADIŠNIK BREZNIK MAJA maja.gradisnik@tscmb.si UČITELJICA MATEMATIKE
24,00 GREGORC BRANKO branko.gregorc@tscmb.si VODJA DELAVNIC, UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
25,00 GROŠELJ PAVLINA pavlina.groselj@tscmb.si UČITELJICA SLOVENSKEGA JEZIKA IN UMETNOSTI
26,00 HAJNC MAJDA majda.hajnc@tscmb.si ČISTILKA
27,00 HANŽELJ MOJCA mojca.hanzelj@tscmb.si UČITELJICA TUJIH JEZIKOV
28,00 HERLE SABINA sabina.herle@tscmb.si PREDAVATELJICA STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
29,00 HORVAT TOMISLAV tomislav.horvat@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
30,00 HRASTNIK SUZANA suzana.hrastnik@tscmb.si KUHARSKA POMOČNICA
31,00 JAKOPIČ FRANC franc.jakopic@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
32,00 JEMENŠEK ANKA anka.jemensek@tscmb.si UČITELJICA ANGLEŠKEGA IN SLOVENSKEGA JEZIKA
33,00 JEŠIĆ DRAGICA dragica.jesic@tscmb.si ČISTILKA
34,00 JURŠIČ MARKO marko.jursic@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
35,00 KANCLER UROŠ uros.kancler@tscmb.si VARNOSTNIK, VRATAR
36,00 KNEZ BORIS boris.knez@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
37,00 KODRIN METKA metka.kodrin@tscmb.si ORGANIZATORICA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
38,00 KOP JOŽE joze.kop@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
39,00 KOS PETAR petar.kos@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN TAJNIK POKLICNE MATURE
40,00 KOTNIK KRAJNC ANA ana.kotnik.krajnc@tscmb.si SVETOVALNA SLUŽBA
41,00 KOTNIK LJUDMILA ljudmila.kotnik@tscmb.si KNJIGOVODSTVO
42,00 KOVAČEVIĆ ZORAN zoran.kovacevic@tscmb.si HIŠNIK
43,00 KREPŠA FRANC franc.krepsa@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
44,00 KUKOVEC DARKO darko.kukovec@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
45,00 KUKOVEC MIHAEL mihael.kukovec@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
46,00 LEDENIK SVETLANA svetlana.ledenik@tscmb.si PRODAJALKA V BIFEJU
47,00 MAJCENOVIČ KATJA katja.majcenovic@tscmb.si UČITELJICA TUJIH JEZIKOV
48,00 MAREK CRNJAC LEILA leila.marek.crnjac@tscmb.si UČITELJICA MATEMATIKE
49,00 MARJANOVIČ VLASTA vlasta.marjanovic@tscmb.si UČITELJICA SLOVENSKEGA JEZIKA
50,00 MASTINŠEK MARJETKA marjetka.mastinsek@tscmb.si PERICA, ČISTILKA
51,00 MAŠIĆ ISMET ismet.masic@tscmb.si VARNOSTNIK, VRATAR
52,00 MAURIČ ZDENKA zdenka.mauric@tscmb.si KUHARSKA POMOČNICA
53,00 MERKLIN DUŠAN dusan.merklin@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
54,00 MERTELJ MANJA manja.mertelj@tscmb.si POMOČNICA RAVNATELJA IN UČITELJICA MATEMATIKE
55,00 MIHELAK MATEJ matej.mihelak@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
56,00 MILOŠIČ IZTOK iztok.milosic@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
57,00 OBERŠKI ŽELJKO zeljko.oberski@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
58,00 OZEBEK STANISLAV stanislav.ozebek@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
59,00 PERNAT LEON leon.pernat@tscmb.si PREDAVATELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
60,00 PERNEK BOGDAN bogdan.pernek@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
61,00 PODBREŽNIK ANDREJ andrej.podbreznik@tscmb.si PREDAVATELJ IN UČITELJ TUJIH JEZIKOV
62,00 POVH ANDREJA andreja.povh@tscmb.si KUHARICA
63,00 PREMZL ŽELJKA zeljka.premzl@tscmb.si UČITELJICA SOCIOLOGIJE IN ANGLEŠKEGA JEZIKA
64,00 PUCONJA ANDREJ andrej.puconja@tscmb.si PREDAVATELJ VSŠ, UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
65,00 RITONJA BLAŽ blaz.ritonja@tscmb.si UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE
66,00 ROJC RADOSAVA radosava.rojc@tscmb.si KNJIGOVODSTVO
67,00 SLANA SUZANA suzana.slana@tscmb.si UČITELJICA SLOVENSKEGA JEZIKA IN SOCIOLOGIJE
68,00 SMOLE ALEŠ ales.smole@tscmb.si DIREKTOR/RAVNATELJ
69,00 STRNAD JASNA jasna.strnad@tscmb.si UČITELJICA MATEMATIKE
70,00 ŠENVETER JERNEJ jernej.senveter@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
71,00 ŠIJANEC VIKTORIJA viktorija.sijanec@tscmb.si UČITELJICA DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV
72,00 ŠPENDL CVETKA cvetka.spendl@tscmb.si VZGOJITELJICA
73,00 ŠTRASER METKA metka.straser@tscmb.si UČITELJICA SLOVENSKEGA JEZIKA
74,00 ŠUHEL BOŠTJAN bostjan.suhel@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
75,00 TAMŠE ROMAN roman.tamse@tscmb.si POMOČNIK RAVNATELJA IN UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE
76,00 TERTINEK BENO beno.tertinek@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
77,00 TEŽAK OTO oto.tezak@tscmb.si PREDAVATELJ RAČUNALNIŠTVA
78,00 TOPLAK BORIS boris.toplak@tscmb.si ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
79,00 TUŠAK TEJA teja.tusak@tscmb.si SVETOVALNA DELAVKA
80,00 VIDOVIČ SREČKO srecko.vidovic@tscmb.si VODJA MEDPODJETNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
81,00 VOLK VLADIMIRA vladimira.volk@tscmb.si UČITELJICA NARAVOSLOVNIH PREDMETOV, TAJNICA ZAKLJUČNIH IZPITOV
82,00 VOŠNIK BOŠTJAN bostjan.vosnik@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
83,00 VUDLER ALEKSANDER aleksander.vudler@tscmb.si UČITELJ POSLOVANJA
84,00 WEISSENSTEINER IRENA irena.weissensteiner@tscmb.si UČITELJICA NARAVOSLOVNIH PREDMETOV
85,00 ZAVERNIK SREČKO srecko.zavernik@tscmb.si HIŠNIK
86,00 ZELENC VANJA vanja.zelenc@tscmb.si UČITELJICA ŠPORTNE VZGOJE