VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI)

RAZPISANA MESTA

Izobraževalni program Naziv poklicne/strokovne izobrazbe Število mest Prijavljeni na dan 28. 5. 2020
PTI Avtoservisni tehnik

28

38

PTI Strojni tehnik

28

31

 

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021 najdete na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Prijave lahko prenašate vse do 8. 6. 2020. Prenosi prijave potekajo preko e-pošte. Posredujete nam izpolnjen obrazec, ki je objavljen na strani ministrstva https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, šola pa nato napravi prenos v drug program oz. posreduje prijavnico z dokumentacijo na želeno šolo.

Če želite prenesti prijavo,  obrazec izpolnite in podpišete (starši in  kandidat), ga skenirate/fotografirate in pošljete na naslov ana.kotnik.krajnc@tscmb.si.

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa izpolnjuje tudi druge, pri posameznih programih navedene pogoje.

Izobraževanje po teh programih traja dve leti, zaključi se s poklicno maturo.

 

Kandidati do 18. maja 2020, oddajo na izbrano srednjo šolo samo eno izpolnjeno prijavnico za vpis v srednjo šolo, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947 ali v Državni založbi Slovenije.

Najpozneje do 25. maja 2020 bo MIZŠ na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis v programe PTI. Če ne bo dovolj prijav za posamezni program, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem letu 2020/2021 izobraževanja po tem programu ne bo izvajala.

 

V roku prijavljeni kandidati bodo lahko zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 8. junija 2020 prenesli na drugo srednjo šolo. Vse šole jih bodo, ne glede na število že prejetih prijav, sprejemale do 8. junija 2020. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Vpis in izbira kandidatov, ki se bodo prijavili do 18. maja 2020, bosta potekali na šolah do 8. julija 2020. O datumu in uri vpisa bodo kandidate obveščale šole. Šole, ki bodo po 8. juliju 2020 še imele prosta mesta, bodo sprejemale prijave oziroma vpisovale do zasedbe prostih mest, vendar najkasneje do 31. avgusta 2020.

 

Naši dijaki programov srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo v enega od naslednjih PTI programov:

  1. AVTOSERVISNI TEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe s področja:
  • avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist, mehanik kmetijskih in delovnih strojev;
  • strojništva: oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij; elektrotehnike in računalništva in najmanj triletne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

V podravsko-pomurski regiji program izvajata Tehniški šolski center Maribor – Srednja strojna šola in Šolski center Ptuj – Strojna šola.

  1. ELEKTROTEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, avtoserviser, ali drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju elektrotehnike.

V podravsko-pomurski regiji program izvajajo Srednja elektro-računalniška šola Maribor,  Šolski center Ptuj – Elektro in računalniška šola in Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota.

  1. GEOTEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: rudar, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, avtoserviser, avtokaroserist, strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehatronik – operater. Kandidat mora predložiti zdravniško potrdilo, s katerim dokaže, da ni zdravstvenih ovir.

V podravsko-pomurski regiji ta program ni razpisan.

  1. LOGISTIČNI TEHNIK – pridobljen naziv katerekoli srednje poklicne izobrazbe.

V podravsko-pomurski regiji ta program ni razpisan.

  1. STROJNI TEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtoserviser, avtokaroserist, strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehatronik – operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik.

V podravsko-pomurski regiji program izvajajo Tehniški šolski center Maribor – Srednja strojna šola, Šolski center Ptuj – Strojna šola, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota in Dvojezična srednja šola Lendava.

  1. TEHNIK MEHATRONIKE – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoserviser, strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehatronik – operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik.

V podravsko-pomurski regiji ta program razpisuje Dvojezična srednja šola Lendava, v savinjski regiji pa Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije.

  1. TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoserviser, mehatronik – operater

V podravsko-pomurski regiji ta program razpisuje Srednja elektro-računalniška šola Maribor.

  1. ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar, mehatronik operater …

V podravsko-pomurski regiji je ta program razpisan na IC Piramida Maribor.