VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) V ŠOLSKEM LETU 2023/24

RAZPISANA MESTA

Izobraževalni program Naziv poklicne/strokovne izobrazbe Število mest
PTI Avtoservisni tehnik

28

PTI Strojni tehnik

28

Več informacij glede vpisa v PTI programe: ana.kotnik.krajnc@tscmb.si ali 02 229 57 60.

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa izpolnjuje tudi druge, pri posameznih programih navedene pogoje.

Avtoservisni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe s področja:

  • avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, mehanik kmetijskih in delovnih strojev oziroma kmetijski mehanik;
  • strojništva, elektrotehnike in računalništva: finomehanik, inštalater strojnih instalacij, klepar – krovec, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, urar, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater ali računalnikar in najmanj triletne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

Strojni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar – krovec, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav.

Izobraževanje po teh programih traja dve leti, zaključi se s poklicno maturo.

Kandidati oddajo na izbrano srednjo šolo samo eno izpolnjeno prijavnico za vpis v srednjo šolo,  ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Prijavnice, ali v Državni založbi Slovenije.

Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 12. maja 2023.

Najpozneje do 17. maja 2023 bo MIZŠ na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis v programe PTI. Če ne bo dovolj prijav za posamezni program, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem letu 2023/2024 izobraževanja po tem programu ne bo izvajala.

V roku prijavljeni kandidati bodo lahko zaradi spremembe namere in na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 1. junija 2023 prenesli na drugo srednjo šolo. Vse šole jih bodo, ne glede na število že prejetih prijav, sprejemale do 1. junija 2023. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Vpis in izbira kandidatov, ki se bodo prijavili do 12. maja 2023, bosta potekali na šolah do 3. julija 2023. O datumu in uri vpisa bodo kandidate obveščale šole. Šole, ki bodo po 3. juliju 2023 še imele prosta mesta, bodo sprejemale prijave oziroma vpisovale do zasedbe prostih mest, vendar najkasneje do 31. avgusta 2023.

Želim vam uspešen zaključek izobraževanja in veliko pozitivne energije na nadaljnji poti.

Svetovalna delavka Ana Kotnik Krajnc