UČBENIŠKI SKLAD TŠC MARIBOR

TŠC Maribor ima učbeniški sklad, kjer si lahko dijaki izposodijo učbenike in drugo učno gradivo. Učbeniški sklad upravlja na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov knjižničarka, za njegovo delovanje je odgovoren ravnatelj.

Učbeniki se izposojajo v informacijskem sistemu COBISS. Dijaki prevzamejo gradiva s svojo izkaznico šolske knjižnice. Dijaki prvega letnika prejmejo izkaznico ob prevzemu učbenikov.

Srednja šola zaračuna izposojevalnino za izposojo učbenikov, ki ni višja od ene tretjine njegove nabavne cene.

Dijak, ki zaradi socialnega položaja ne more plačati izposojevalnine, je lahko delno ali v celoti oproščen plačila izposojevalnine: Vloga za znižanje ali oprostitev plačila izposoje iz učbeniškega sklada.

Dijak, ki med šolskim letom prekine šolanje na šoli ali se prepiše na drugo šolo, je upravičen do povračila sorazmernega deleža izposojevalnine.

Dijak mora plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen.

Dijaki morajo vrniti učbenike do datuma, o katerem so obveščeni 14 dni pred predvidenim datumom vračila. Obvestilo prejmejo po elektronski pošti na svoje šolske naslove (ime.priimek@dijak.tscmb.si).

SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI):

  • Avtoserviser
  • Avtokaroserist
  • Oblikovalec kovin-orodjar
  • Inštalater strojnih inštalacij
  • Mehatronik operater 

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)

  • Strojni tehnik
  • Tehnik mehatronike

SREDNJE POKLICNO-TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

  • Strojni tehnik
  • Avtoservisni tehnik

Delovne zvezke kupijo dijaki sami. Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisen od šole in ga opravijo dijaki samostojno na podlagi ponudnika, ki je zanje najugodnejši. Delovne zvezke lahko naročijo prek spleta na spodnjih povezavah (zunanji ponudnik). Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo.

Spletne naročilnice delovnih zvezkov za šolsko leto 2023/2024: