Prijava na izpit je uspešna, kadar vam sistem po prijavi na izpit sporoči, da je PRIJAVA USPEŠNA. V nasprotnem primeru na izpit NISTE PRIJAVLJENI.

Splošne informacije v zvezi s prijavo na izpit

TŠC Maribor, Višja strokovna šola dosledno upošteva določbe Pravilnika o ocenjevanju znanja v VSŠ, kjer je zapisano vse v zvezi s PRIJAVO in ODJAVO na izpit ter PLAČEVANJEM izpitov.

Študent se mora na izpit prijaviti elektronsko najkasneje do 5 dni pred razpisanim rokom z uporabniškim imenom in geslom, ki ga je prejel ob vpisu. Od izpita se lahko študent ravno tako elektronsko odjavi najkasneje do 3 dni pred razpisanim rokom. V situacijah, kjer študent ne more dostopati do računalnika, da bi se elektronsko prijavil na izpit, lahko to opravi tudi v referatu VSŠ, vendar ravno tako v določenih rokih, ki so navedeni zgoraj (do 5 dni prej prijava, do 3 dni prej odjava).

V primeru napake pri prijavi ali pa v primeru, da zaradi izpada informacijskega sistema prijava na izpit zadnji dan predpisanega roka (5 dni pred rokom izpita) ni možna, študent postopa na naslednji način:

  • Napako oz. nezmožnost E-prijave na izpit sporočite pisno na referat@tscmb.si.
  • Kot prilogo obvezno pripnite kopijo ekrana (PrtScr), iz katere bo razvidna zavrnitev možnosti prijave ali odjave. Kopija ekrana naj se zajame v delu, ki poleg opozorilnega zapisa o neizvedeni prijavi vsebuje tudi časovne podatke (datum in ura).
  • SAMO NA TA NAČIN BO MOŽNO PRAVOČASNO PRISPELE PRIJAVE IN ODJAVE UPOŠTEVATI.

Študentu, ki ne pristopi k izpitu in se ne odjavi, se rok šteje (pomembno zaradi plačil izpitnih rokov)!

Če vas informacijski sistem pri prijavi na izpit obvesti, da ste plačnik izpita, ga boste plačali po prejetem računu, ki ga boste prejeli s strani šole, skladno z veljavnim cenikom TŠC Maribor, Višja strokovna šola. Račun boste prejeli po pošti nekaj dni po izpitu. Račun mora biti plačan v roku, ki je določen pod opcijo “zapade”.

Cenik izpitov
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov (prvi, drugi in tretji izpit sta vključena v ceno šolnine)50,00 €
prvo, drugo in tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa30,00 €
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa130,00 €
diplomski izpit350,00 €

Vsa vprašanja in morebitne težave v zvezi z prijavo na izpite pošljite na referat@tscmb.si ali pokličite na 02/229-5759.