Šolski pravilnik Tehniškega šolskega centra Maribor

Pravila šolske prehrane

Pravilnik o ocenjevanju znanja

Šolska pravila zaključnih izpitov

Pravilnik šolskega sklada