Govorilne ure - 1. semester 2022/23

Zap. št. Priimek in ime učitelja Razrednik oddelka Govorilne ure, dan v tednu Ura (od - do) Prostor
1 Arnuš Ramona 1.b/1 sreda 10.15 - 11.00 A122/C004
2 Bandelj Andreja sreda 8.15 - 8.50 C002
3 Bele Branko 1.d/1 sreda 8.15 - 9.00 C110
4 Benko Marjan sreda 10.30 - 11.00 A011
5 Bezjak Marjan sreda 10.15 - 11.00 A122
6 Ciringer Zmago ponedeljek 12.10 - 12.55 C304
7 Cizl Boris 1.a/2 ponedeljek 11.20 - 12.05 C311
8 Dobrin Laura 1.b/2 torek 12.10 - 12.50 C204
9 Draškovič Mitja 3.a/2 sreda 8.10 - 9.05 D003
10 Dvoršič Suzana 3.a/1 petek 8.20 - 9.05 C309
11 Fras Julija 2.e/1 petek 11.20 - 12.05 C005
12 Gajšek Franc 1.e/1 petek 9.10 - 9.55 C311
13 Golob Boštjan torek 12.10 - 12.55 A011
14 Gradišnik Breznik Maja 1.c/1 torek 10.15 - 11.00 C102/A122
15 Gregorc Branko sreda 13.00 - 13.45 A011
16 Grošelj Pavlina sreda 10.15 - 11.00 C212
17 Hanželj Mojca 3.c/1 sreda 11.20 - 12.05 C003
18 Horvat Tomislav 3.b/2 petek 10.15 - 11.00 A208
19 Jakopič Franc 2.b/2 ponedeljek 10.15 - 11.00 C304
20 Jemenšek Anka 2.b/1 torek 9.10 - 9.55 C204
21 Juršič Marko 1.d/2 petek 10.15 - 11.00 A011
22 Knez Boris torek 10.15 - 11.00 B104
23 Kop Jože sreda 9.05 - 9.55 A011
24 Kos Petar 2.d/1 četrtek 11.20 - 12.00 C302
25 Krepša Franci petek 9.10 - 9.55 C301
26 Kukovec Darko torek 10.15 - 11.00 C202
27 Kukovec Mihael 1.f/1 petek 10.20 - 11.00 A208
28 Majcenovič Katja 3.c/2 torek 11.20 - 12.05 C112
29 Marek Crnjac Leila 1.a/1 ponedeljek 8.20 - 9.05 C104
30 Marjanovič Vlasta 4.a/1 sreda 9.15 - 9.55 C203
31 Merklin Dušan 1.c/2 ponedeljek 10.30 - 11.00 A011
32 Mertelj Manja 4.d/1 četrtek 10.15 - 11.00 A106
33 Mihelak Matej sreda 12.10 - 12.55 A011
34 Milošič Iztok četrtek 9.15 - 9.45 B112/A122
35 Oberški Željko 3.b/1 četrtek 9.10 - 9.55 A117
36 Ozebek Stanislav petek 11.00 - 11.45 A011
37 Pernek Bogdan četrtek 9.10 - 9.55 C009
38 Podbrežnik Andrej 4.c/1 sreda 8.20 - 9.05 C112
39 Premzl Željka 2.c/2 petek 11.20 - 12.05 C210
40 Puconja Andrej četrtek 9.10 - 9.55 C102
41 Ris Primec Snježana sreda 9.10 - 9.55 A122
42 Ritonja Blaž četrtek 8.20 - 9.05 D001
43 Slana Suzana 2.a/2 ponedeljek 11.20 - 12.00 C202
44 Strnad Jasna 1.e/2 torek 10.15 - 11.00 C109
45 Šenveter Jernej 4.b/1 torek 11.20 - 12.05 A204/A122
46 Šijanec Viktorija 2.a/1 petek 9.10 - 9.55 C212
47 Štraser Metka četrtek 12.10 - 12.55 C209
48 Šuhel Boštjan torek 11.20 - 12.05 A204
49 Tamše Roman ponedeljek 11.20 - 12.05 D001
50 Tertinek Beno sreda 10.30 - 11.00 A011
51 Vidovič Srečko torek 7.30 - 8.15 A010
52 Vogrinec Teja ponedeljek 7.30 - 8.15 A122
53 Volk Vladimira 3.d/2 četrtek 9.10 - 9.55 C209
54 Vudler Aleksander ponedeljek 10.15 - 10.55 A114
55 Weissensteiner Irena 2.c/1 četrtek 9.10 - 9.55 C109
56 Zelenc Vanja 2.d/2 četrtek 13.00 - 13.45 D001