Učinkovito reševanje konfliktov in vzpostavljanje nove kulture odnosov v šoli

Predavatelj: Martin Lisec

 Seminar za zaposlene na TŠC Maribor

Kratek opis dogodka: Delavnica bo odprla naslednje ključne teme: – prepoznavanje dinamik delovanja konflikta – odkrivanje učinkovitih načinov reševanja konfliktnih situacij v šoli in sobivanja z njimi – vodenje pogovora v konfliktnih situacijah s pomočjo neformalnega procesa mediacije – uporaba mediacijskih tehnik za reševanje konfliktov – krepitev profesionalne identitete, samospoštovanja in pozitivne samopodobe pri pedagoških delavcih V 2,5 pedagoških urah bodo udeleženci na praktičnih primerih spoznali in osvojili: – ključne elemente kakovostne komunikacije v šoli – dinamiko delovanja konfliktov v šoli – mediacijo kot eno od učinkovitih metod reševanja konfliktov v šoli – faze in proces mediacije – sedem učinkovitih mediacijskih tehnik za reševanje konfliktov in krepitev kakovostne komunikacije.

Datum izvedbe: 16. 5. 2022 ob 14.00-16.15 v predavalnici B110

Diagnostika komunikacijskih omrežij v avtomobilih

Predavanja za zaključeno skupino zaposlenih oseb

Kratek opis dogodka: Udeleženci programa bodo pridobili nova znanja ali izboljšali kompetence na področju diagnosticiranja in odpravljanja napak oz. pri popravilu motornih vozil, ki so opremljena s komunikacijo preko podatkovnih vodil. Predavanja so namenjena zaposlenim odraslim osebam, ki delajo na področju gradnje oz. servisiranja motornih vozil in si želijo pridobiti kompetence za odpravljanje napak in diagnosticiranje sistemov podatkovnih povezav in komunikacij v motornih vozilih, zaradi potreb na trgu dela ali delovnem mestu oz. si želijo dvigniti znanje za svoj osebni razvoj. Predavanja se bodo izvedla za zaključeno skupino.

Datum izvedbe: 10. 5. 2022 – 7. 6. 2022, 1x na teden, 16.00-20.00

Osnove avtomatizacije z industrijskimi krmilniki

Predavanja se bodo izvedla za zaključeno skupino zaposlenih oseb.

Kratek opis dogodka: Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali splošne in specifične kompetence na področju avtomatizacije. Splošne na področju konfiguracije strojne opreme za avtomatizacijo in programiranja PLK-ja, specifične pa izbor PLK-ja in razširitvenih modulov za določen proces, parametriranje PLK-ja in izdelava uporabniškega programa, povezava senzorjev in aktuatorjev na vhode in izhode PLK-ja ter izdelava programa za osnovne kombinacijske in koračne procese. Uporabljali bodo PLK Siemens serije S7-1200, simulator, operaterski panel serije Basic, programsko opremo TIA Portal, računalnik in drobni elektromaterial. Predavanja se bodo izvedla za zaključeno skupino.

Datum izvedbe: 11. 5. 2022 – 8. 6. 2022, 1x na teden, od 16.00 – 20.00

Računalniško digitalno opismenjevanje

Predavanja so namenjena zaključeni skupini starejših od 45 let.

Kratek opis dogodka: Program Računalniško digitalno opismenjevanje omogoča pridobitev osnovnih računalniških znanj in spretnosti. Tako je temeljni namen programa spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in ponuditi osnovno računalniško in digitalno usposabljanje. Usposabljanje je namenjeno odraslim starejšim od 45 let, zaključena skupina.

Datum izvedbe: 11. 5. 2022 – 8. 6. 2022; 1x na teden; 16.00 – 19. 15

Sreča, zadovoljstvo, optimizem – začne se pri učiteljih

Predavatelj: Kristijan Musek Lešnik

Seminar je namenjen zaposlenim na TŠC Maribor

Kratek opis dogodka: Ko govorimo o pozitivni psihologiji in pozitivni edukaciji lahko kaj hitro začnemo govoriti o otrocih in učencih – in ostanemo pri njih. Prav je, da razmišljamo o njih. Je pa enako prav, da se čim večkrat spomnimo, da se skrb za zadovoljstvo, optimizem, dobro počutje v šolah začne pri učiteljih in drugih zaposlenih. V okviru seminarja se pogovarjamo o tem, kaj in kako lahko s pomočjo pozitivne psihologije ter Seligmanovega modela PERMA na šoli naredimo za počutje in blagostanje učiteljev in zaposlenih.

Datum izvedbe: 1. 6. 2022 od 15.00 – 16.30 v predavalnici B110

Napredno delo na 3-osni ali 5-osni CNC

Predavanje je namenjeno zaključeni skupini zaposlenih oseb

Kratek opis dogodka: Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.

Vsebine programa: pregled orodij, ki se uporabljajo, vzdrževanje stroja, spoznavanje krmilnika CNC stroja, vpenjanje in centriranje obdelovanca, umerjanje orodij za obdelavo obdelovanca, vrtanje, rezkanje, tolerančne dimenzije, merjenje toleranc, odstranjevanje obdelovanca s stroja in čiščenje.

Datum izvedbe: 1. 6. 2022  – 8. 6. 2022, 1x na teden, od 16.00 do 20.00