Zdravo živim

Izvajalec: Center za krepitev zdravja, ZD Maribor, Marjana Leničar, dipl.m.s.

Predavanje

Kratek opis dogodka: Na delavnici boste pridobili strokovne informacije o zdravem življenjskem slogu in procesu spreminjanja navad. Teme, ki bodo obravnavane so: kaj pomeni zdravo živeti, kako se zdravo prehranjevati, koliko telesne dejavnosti potrebujemo, koliko spanja potrebujemo, kateri so dejavniki tveganja, kako se spoprijeti z vsakdanjimi stresnimi situacijami, katere so škodljive razvade, ki vplivajo na nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, kakšen je proces spreminjanja navad.

Datum izvedbe: torek, 16. 5. 2023 od 14.00 do 15.00 v predavalnici B110

OBVEZNE PRIJAVE!

Ukrepi za zmanjšanje rabe energije na šoli

Izvedba: ENERGAP, Energetsko podnebna agencija za Podravje; dr. Vlasta Krmelj

Predavanje je namenjeno zaposlenim na TŠC Maribor

Kratek opis dogodka: Vsebina predavanja: – podnebne spremembe – vzroki in posledice v svetu in regiji – strategija in zakonodaja na področju podnebnih sprememb, varčne rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – ukrepi za preprečevanje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ter možnosti za prehod v brezogljičnost (podnebno nevtralnost) – ukrepi varčevanja z energijo in vključevanje le-teh v pedagoške procese.  Predavanje je namenjeno zaposlenim na šoli.

Datum izvedbe: sreda, 24. 5. 2023 od 14.00 do 15.30 v predavalnici B110

Spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja

Izvedba: Center za krepitev zdravja, ZD Maribor, Božo Lalić, mag. psih.

Delavnica

Kratek opis dogodka: Delavnica je kombinacija tem stresa in tehnik sproščanja. Osredotočili se bomo na vire stresa, doživljanje le-tega ter sprejemanja ali preprečevanja pretirane stresne reakcije. Naučili se bomo logike in namena stresne reakcije v telesu. Praktično se bomo ukvarjali s tremi tehnikami za sprostitev, ki so dovolj preproste za izvedbo v vsakdanu, prav tako pa dovolj učinkovite, da nam pomagajo pri izboljšanju počutja.

Datum izvedbe: sreda, 31. 5. 2023 od 14.00 do 15.30 v  predavalnici B110

OBVEZNE PRIJAVE!

Gozdna učna pot Ruta-pohod

Pohod je namenjen zaposlenim na TŠC Maribor.

Kratek opis dogodka: Gozdna učna pot Ruta je krožna pot, dolga 4,5 kilometre. Prične se pri domačiji Matec ter se nadaljuje po vlakah do meje gozdnega rezervata Štiblerjev vrh. Od tam se po lovski stezi, ki je speljana po nekdanjih sprehajalnih poteh falske graščine, spusti do domačije Štibler. Od domačije Štibler se nadaljuje po gozdni cesti mimo Lobnika (gozdna jasa) do izhodišča pri Matecu. Učna pot je opremljena z devetimi tematskimi točkami, na katerih lahko obiskovalci in pohodniki spoznajo gozdove in zgodovino Rute ter nekatera zanimiva dejstva o upravljanju gozdov in gozdni ekologiji. S poti se v vseh letnih časih odpirajo čudoviti razgledi na Dravsko dolino, hidroelektrarno Fala, Kozjak in Pohorje. Pohod je namenjen zaposlenim na TŠC Maribor.

Datum izvedbe: petek, 2. 6. 2023 ob 14.00 (v primeru slabega vremena bo pohod 9. 6. 2023)

Izzivi sodobne družbe na področju uporabe drog pri mladostnikih ter pomen ustreznega odzivanja

Izvedba: Lea Furlan, uni.dipl.soc.

Predavanje je namenjeno zaposlenim na TŠC Maribor

Kratek opis dogodka: Na predavanju bodo predstavljeni trendi na področju uporabe drog med mladimi (vejpi, nove psihoaktivne substance in druge vrste drog, ki so najbolj razširjeni med mladostniki) izhajajoč iz raziskav in prakse; problem normalizacije laične in strokovne javnosti glede uporabe marihuane v mladostništvu (posledice uporabe drog na razvijajoče se možgane; utrjevanje neustreznih vzorcev nagrajevanja in reševanja težav; posledično raziskovanje in uporaba drugih psihoaktivnih substanc); zakaj je potrebno ustrezno in zgodnje odzivanje ob uporabi drog ter izzivi, ki se ob tem pojavljajo pri šolskih strokovnih delavcih. Predavanje je namenjeno zaposlenim na TŠC Maribor.

Datum izvedbe: sreda, 7. 6. 2023 od 14.15 – 15.45 v predavalnici B110

CPP za izkušene voznike-bi danes še opravili vozniški izpit?

Izvedba: Hitrost šola vožnje, Srečko Šteflič

Delavnica

Kratek opis dogodka: Koliko let je minilo od vaše izpitne vožnje? Ste samozavestni, da bi jo danes spet opravili? Kaj pravite na to, da bi se še enkrat preizkusili v znanju iz cestno prometnih predpisov?

Datum izvedbe: sreda, 14. 6. 2023 od 14.00 do 16.00 v predavalnici B110 in na poligonu vožnje na Teznu

OBVEZNE PRIJAVE!