Izmenjava študentov v tujini

Tehniški šolski center Maribor, Višja strokovna šola za vsako študijsko leto posebej razpisuje prosta mesta za izmenjavo študentov za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini in izvedbo mobilnosti za študij.

Razpis za obdobje 2023-2025 je izšel 9.11.2023.
(Razpis za Erasmus+ izmenjavo študentov)

Prijava na razpis

Zainteresirani kandidati se prijavijo na aktualni razpis z izpolnjeno prijavo (Prijava na Erasmus+ izmenjavo študentov za praktično izobraževanje, Prijava na Erasmus+ izmenjavo študentov za izvedbo mobilnosti za študij) najkasneje do datuma, določenega v razpisu.

Pogoji za prijavo in potrebna dokazila

Splošni pogoji za prijavo (pridobitev Erasmus študentske listine):

 • Da je kandidat državljan Republike Slovenije, oziroma državljan katere izmed držav, ki sodelujejo v programu vseživljenjskega učenja (VŽU). Sem spadajo države EU, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija.
 • Da kandidat v času dosedanjega študija še ni bil Erasmus študent VSŠ TŠC Maribor (študent lahko v času študija izkoristi možnost mobilnosti za PRI samo enkrat).
 • Da je kandidat vpisan v študij na VSŠ TŠC Maribor.

Potrebna dokazila (priloga k vlogi):

 • Kratek življenjepis kandidata (uporaba Europass obrazca: http://www.europass.si).
 • Motivacijsko pismo, iz katerega bo razvidno, zakaj kandidira in kakšna so pričakovanja in cilji, povezani z mobilnostjo.
 • Izdelan načrt za opravljanje PRI v tujini.
 • Potrdilo o opravljenih izpitih.
 • Dokazila o znanju tujih jezikov.
 • Dokazilo o dogovoru s podjetjem (v kolikor si je že sam poiskal ustrezno podjetje za opravljanje PRI v tujini. Dokazilo je lahko v elektronski ali pisni obliki. Iz dokazila mora biti razvidno: dejavnost podjetja, kraj, čas in trajanje mobilnosti.

Finančna pomoč (štipendija)

Finančna pomoč Erasmus študentom (štipendija) ni zagotovljena, zato mora študent (v kolikor želi) zanjo zaprositi. Vlogo za pridobitev finančne pomoči (Vloga za pridobitev finančne pomoči za Erasmus+ izmenjavo za študente) študent odda skupaj s prijavo na razpis. Višina finančne pomoči – štipendije, je pogodbeno ovrednotena in odvisna od višine življenjskih stroškov v državi gostiteljici.

Največji zneski so določeni po standardni lestvici tarif, objavljenih v E+ vodniku za prijavitelje, stran 69.

Izbirni postopek (v primeru večjega števila prijav)

Kriteriji, ki se upoštevajo pri izbirnem postopku:

 • Motivacija študenta (na podlagi motivacijskega pisma).
 • Izdelan načrt za opravljanje PRI v tujini.
 • Znanje tujega jezika.
 • Že dogovorjena mobilnost in skladnost z izobraževalnim programom VSŠ TŠC Maribor (na podlagi dokazil).
 • Stroški mobilnosti (destinacija).
 • Študijska aktivnost (v skladu s pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov).
 • Študijski uspeh (dodatni kriterij)

Dokumenti / obrazci

Povezave

 • https://leonet.joeplus.org/en/ JOE+ is the Job Offer Exchange platform of LEO-NET and especially dedicated to promote high quality placements within the framework of EU programs Leonardo da Vinci and ERASMUS. Members of LEO-NET publish Europewide internships on JOE+. Please feel free to contact a LEO-NET member if you are interested to publish an internship on JOE+.
 • http://erasmusintern.org/ ErasmusIntern.org provides an integrated market place that aims at bringing together traineeship providers and students seeking a training opportunity abroad.
 • http://www.garagerasmus.org/ We are building the first professional network of the Erasmus Generation and the largest professional network in Europe to facilitate job opportunities, startup creation and business partnerships throughout online activities and offline meetups.
 • http://www.praxisnetwork.eu/ Praxis The best place to find or share international student internships and projects.
 • https://ec.europa.eu/eures/ Informacije in zaposlitev za diplomante in praktikante.

Izmenjava osebja (zaposlenih) v tujini

VSŠ TŠC Maribor razpisuje prosta mesta za izmenjavo osebja (zaposlenih) v tujini.

Razpis za obdobje 2023-2025 je izšel 9.11.2023.
(Razpis na Erasmus+ izmenjavo osebja)

Prijava na razpis

Zainteresirani kandidati se prijavijo na aktualni razpis z izpolnjeno prijavo najkasneje do datuma, določenega v razpisu.

Dokumenti / obrazci