Animacijske aktivnosti so prilagojene konkretnim potrebam posameznika ali skupine odraslih, v zvezi z vključitvijo oziroma nadaljevanjem izobraževalne poti  v programih za pridobitev izobrazbe. Poseben poudarek je na tistih odraslih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.

Dogodki se organizirajo v sodelovanju z deležniki iz statistične regije (npr.: šole, ki izvajajo izobraževalne programe in priprave na mojstrske, delovodske in poslovodske izpite, zbornice, delodajalci, območne službe za zaposlovanje idr.), z namenom krepitve partnerskih odnosov in spodbujanja odraslih, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje oziroma opravijo izpite.