Zaključni izpit opravljajo vsi kandidati, ne glede na vrsto učne pogodbe (individualna, kolektivna). Zaključni izpit lahko opravljajo kandidati, ki so uspešno opravili vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih. Ocenjevanje izpitov poteka interno in ga izvedejo učitelji na šoli.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se izvedeta v skladu z izobraževalnim programom in izpitnim katalogom in vključujeta izkazovanje teoretičnih in praktičnih znanj. Zaključni izpit se konča z zagovorom. Priporoča se, da so teme izpita čim bolj povezane z lokalnim delovnim okoljem. Izdelek oziroma storitev se v skladu z odločitvijo šolske komisije za zaključni izpit lahko izvaja individualno ali skupinsko. Kandidati morajo izkazati doseganje ciljev iz načrtovanja, izvedbe izdelka oziroma opravljanja storitve, vodenja dokumentacije in zagovora. Če se izpit izvaja skupinsko, pomeni, da dela vsak kandidat v okviru skupne teme natančno določene naloge, ki jih je mogoče oceniti. Vsi kandidati, ki so vključeni v skupinsko delo, pa morajo poznati skupne cilje.

Priprave na izdelek oziroma storitev potekajo v zaključnem letniku. Posamezna faza izdelka oziroma storitve se lahko izvaja tudi pred šolsko izpitno komisijo. Izdelek oziroma storitev ocenjuje mentor, pri ocenjevanju pa lahko sodelujejo tudi drugi učitelji in strokovni delavci, če tako določi šolska komisija za zaključni izpit.

Tajnica ŠK ZI: Vladimira Volk

govorilne ure: vsak četrtek od 910 – 955 v kabinetu C208

e-mail: vladimira.volk@tscmb.si