TEMELJNE KOMPETENCE 2023 – 2029

Ime projekta: »MAKS« Most do aktivacije kompetenc in spretnosti

EU SKLADI

Obdobje trajanja: 13. 10. 2023 – 30. 6. 2024

Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projektni partnerji:

Ciljna skupina so odrasli. Prednost pri vključitvi pa imajo skladno z razpisom:

– nižje izobraženi (ISCED 3 ali manj – poklicna srednja šola ali manj),
– aktivni (zaposleni ali iskalci zaposlitve), ki so stari 55 let ali več,
– tujci oz. osebe tujega rodu,
– zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Namen projekta:  povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta:  pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Programi, ki jih izvajamo:

  • Sporazumevanje v tujem jeziku (angleščina in nemščina)
  • Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO)

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so financirani s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Usposabljanja in prijave
Kontakt