Vsak kandidat se lahko prijavi in obiskuje največ dva programa usposabljanja.

Usposabljanja se bodo izvajala v popoldanskem času, od 16. do 19. ure, v obsegu 4 šolske ure, po dva (2) krat na teden v prostorih TŠC Maribor na Zolajevi ulici 12, 2000 Maribor.

Rok za prijavo: do zapolnitve prostih mest.

(Po naboru ustreznega števila udeležencev v posameznem programu, se program izvede; v primeru večjega števila prijavljenih, se oblikuje dodatna skupina v novem terminu izvajanja).

Trenutno se je možno vključiti v vse aktivne razpisane programe!

Kandidati se lahko prijavijo tako, da izpolnijo VPISNI LIST in priložijo IZJAVO DELODAJALCA, da so zaposleni.

Vpisni list in Izjavo delodajalca lahko pošljete po e-pošti na naslov srecko.vidovic@tscmb.si ali klasični pošti na naslov: Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor.