Šolska malica

Koordinatorka šolske prehrane

Metka KODRIN (kabinet C010)

ODJAVA MALICE (ime in priimek dijaka, letnik/oddelek, datum odjave malice in razlog)

s SMS sporočilom na telefon: 040/601-474

s sporočilom na e-mail: malica@tscmb.si