Prispevek

Obvestilo knjižnice

Obveščam vas, da bo šolska knjižnica zaradi bolniške odsotnosti zaprta do konca tedna (28. 11.–2. 12. 2022). Živa Brumec Zadravec, knjižničarka

Prispevek

Obvestilo knjižnice

Obveščam vas, da bo šolska knjižnica zaradi bolniške odsotnosti zaprta do konca tedna (28. 11.–2. 12. 2022). Živa Brumec Zadravec, knjižničarka

Prispevek

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA ŠOLSKI SKLAD TŠC MARIBOR

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Upravičenci so tiste nevladne organizacije, ki so uvrščene na Seznam upravičencev do donacij,...

Prispevek

PREPOVED KAJENJA

Dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih opozarjamo, da je na področju Tehniškega šolskega centa Maribor v skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, kajenje strogo prepovedano. Kajenje je prepovedano tako v vseh objektih Tehniškega šolskega centra, kot tudi na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih. Spoštovanje omenjenega zakona bomo na šoli dosledno spremljali. Vse kršitve v zvezi...