Erasmus+

Erasmus+ je akcijski program EU za realizacijo ciljev, zastavljenih na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter primerjavi in posodabljanju izobraževanj in usposabljanj. Projekti učne mobilnosti v tujini omogočajo udeležencem izkušnjo z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na njihov strokovni in osebni razvoj ter prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju in delu doma.

TŠC Maribor je za obdobje 2021–2027 pridobil AKREDITACIJO ERASMUS na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Akreditacija nam omogoča nadaljnje vodenje konzorcija šol ter s tem prijavo novih mobilnosti dijakov in zaposlenih.

Projekt Erasmus+ TŠCA 03/2023 bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2024.

V projektu lahko sodelujejo dijaki in zaposleni iz Tehniškega šolskega centra Maribor, Biotehniške šole Maribor, Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor, Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor in Srednje šole za trženje in dizajn Maribor.

Mobilnosti predstavljajo sestavni del rednega izobraževalnega procesa dijakov, zato bodo kompetence, pridobljene v tujini, priznane z uporabo orodij Europass in ECVET tudi v šoli. Dijaki imajo priložnost, da pridobijo z mobilnostjo nova strokovna znanja in ob tem razvijajo tudi socialne veščine, kot so medosebne, medkulturne in jezikovne spretnosti, samostojnost, podjetništvo, reševanje problemov in razumevanje delovnega okolja. Vse naštete kompetence predstavljajo dandanes sestavni del kadrovskih potreb v večini podjetij.

Namen projekta:
  • sodelujočim dijakom ponuditi nadgradnjo strokovnih znanj in pridobitev novih delovnih izkušenj ter osebnih in socialnih veščin v mednarodnem okolju,
  • prispevati k samostojnosti, zrelosti in odraščanju dijakov ter krepiti njihovo samozavest,
  • dijakom ponudili vpogled v način življenja in dela v drugih državah EU,
  • širiti zavedanje o raznolikosti med narodi EU ter krepiti spoštovanje vseh, ne glede na razlike med nami,
  • nadgraditi znanje tujega jezika in spretnosti dijakov za sporazumevanje v tujem okolju,
  • krepiti širšo izmenjavo znanj in izkušenj na strokovnem področju in na področju dela.
Termini mobilnosti:

November/december 2023 (Nemčija), april 2023 (Italija), maj/junij 2024 (Italija in Španija).

Živa Brumec Zadravec, knjižničarka in koordinatorica projekta ERASMUS+ na TŠC Maribor