Razpis za nove predavatelje

Višja strokovna šola Tehniškega šolskega centra Maribor vabi k sodelovanju v višješolskih programih STROJNIŠTVO in AVTOSERVISNI MENEDŽMENT.

Pogoji za kandidaturo
  1. Tri leta delovnih izkušenj na predmetnem področju.
  2. Reference na področju izobraževanja.
  3. Univerzitetna izobrazba.
Postopek za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol
  1. Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole
  2. Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole
  3. Navodilo za predložitev dokumentacije pri imenovanju predavateljev
Seznam obrazcev:
Prijava

Prijavi priložite overjena dokazila in dokumente:

Prijavo pošljete na:

TŠC Maribor – Višja strokovna šola
Zolajeva ulica 12
2000 Maribor

ali v elektronski obliki na ravnatelj.vss@tscmb.si.

Legenda:

Iščemo rezervnega predavatelja!  Iščemo rezervnega predavatelja!     Iščemo nove predavatelje!  Iščemo novega predavatelja!

AVTOSERVISNI MENEDŽMENT

Predmet Izvajalec Znanje
Poslovno komuniciranje predavatelj komunikologije, ekonomije, menedžmenta, organizacije, psihologije, pedagogike ali sociologije
Poslovni in tehnični tuj jezik predavatelj ustreznega tujega jezika
Poslovna in tehnična informatika predavatelj informatike, strojništva, mehatronike, elektrotehnike, matematike, gospodarskega inženirstva, fizike, ekonomije – poslovna informatika ali organizacije – informatika
inštruktor informatike, strojništva, gospodarskega inženirstva, mehatronike ali elektrotehnike
laborant informatike, strojništva, mehatronike ali elektrotehnike
Ekonomika podjetij predavatelj ekonomije, organizacije, gospodarskega inženirstva ali menedžmenta
Finančno poslovanje in podjetniško pravo predavatelj ekonomije, organizacije ali menedžmenta
Trženje in komercialno poslovanje predavatelj ekonomije, organizacije, gospodarskega inženirstva ali menedžmenta
Varnost pri delu in ekologija

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva, mehatronike ali elektrotehnike
Materiali za gradnjo motornih vozil predavatelj metalurgije, metalurgije in materialov, strojništva, gospodarskega inženirstva  ali kemije
Tehnologije popravil

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva ali gospodarskega inženirstva
Merilne metode in naprave

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, elektrotehnika, gospodarskega inženirstva ali mehatronike
inštruktor strojništva, gospodarskega inženirstva, elektrotehnike ali mehatronike
laborant strojništva, elektrotehnike ali mehatronike
Električne naprave in napeljave

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva, elektrotehnike ali mehatronike
inštruktor strojništva, gospodarskega inženirstva, elektrotehnike ali mehatronike
laborant strojništva, elektrotehnike ali mehatronike
Mehatronski sistemi

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj mehatronike, strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
inštruktor mehatronike, strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
laborant mehatronike, strojništva ali elektrotehnike
Pogonski agregati

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
inštruktor strojništva, gospodarskega inženirstva ali mehatronike
laborant strojništva, gospodarskega inženirstva ali mehatronike
Tehnika motornih vozil

Iščemo nove predavatelje!

predavatelj strojništva
Varnostni in udobnostni sistemi

Iščemo nove predavatelje!

predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva, informatike ali elektrotehnike
Podjetništvo in menedžment predavatelj ekonomije, organizacije,  menedžmenta, strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
Sistemi zagotavljanja kakovosti

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj ekonomije, organizacije, menedžmenta, strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
Menedžment motornega vozila in diagnostika

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
Sistemi prenosa moči

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
Podvozja in nadgradnje

Iščemo nove predavatelje!

predavatelj strojništva
Karoserijska tehnika

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Logistični procesi predavatelj ekonomije, strojništva, tehnologije prometa, prometa, gospodarskega inženirstva ali logistike
Predelave in dodelave motornih vozil

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva ali prometa
Praktično izobraževanje organizator imenovanje za predavatelja za enega od zgoraj navedenih predmetov

 

STROJNIŠTVO

Predmet Izvajalec Znanje
Strokovna terminologija v tujem jeziku predavatelj ustreznega tuja jezika
Poslovno komuniciranje in vodenje predavatelj komunikologije, ekonomije, organizacije in menedžmenta sistemov, psihologije, pedagogike ali sociologije
Računalništvo predavatelj računalništva, informatike, matematike, fizike, elektrotehnike ali strojništva
inštruktor računalništva, informatike, matematike, fizike, elektrotehnike ali strojništva
laborant računalništva, informatike, matematike, fizike, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike
Mehanika 1

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Elektrotehnika predavatelj elektrotehnike
inštruktor elektrotehnike
Strojni elementi

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Računalniško modeliranje predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Materiali predavatelj strojništva ali metalurgije
inštruktor strojništva, metalurgije ali metalurških tehnologij
laborant strojništva, metalurgije ali metalurških tehnologij
Varnost pri delu in varovanje okolja

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, elektrotehnike, kemije ali kemijske tehnologije
Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Ekonomika podjetja predavatelj ekonomije, organizacije in menedžmenta sistemov ali strojništva
Kakovost in zanesljivost procesov

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva ali elektrotehnike
Mehanika 2

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Tehnologija

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Avtomatizacija in robotika

Iščemo nove predavatelje!

predavatelj strojništva ali elektrotehnike
inštruktor strojništva ali elektrotehnike
Energetika

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Snovanje in konstruiranje orodij

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Izdelava in vzdrževanje orodij

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Priprava in vodenje proizvodnje

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Računalniško podprta proizvodnja predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Vzdrževanje strojev in naprav

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva ali elektrotehnike
Vzdrževanje energetskih naprav

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva ali elektrotehnike
Praktično izobraževanje predavatelj znanje enega od predavatelja predmetov, navedenih v tem študijskem programu