Razpis za nove predavatelje

Višja strokovna šola Tehniškega šolskega centra Maribor vabi k sodelovanju v višješolskih programih STROJNIŠTVO in AVTOSERVISNI MENEDŽMENT.

Pogoji za kandidaturo
  1. Tri leta delovnih izkušenj na predmetnem področju.
  2. Reference na področju izobraževanja.
  3. Univerzitetna izobrazba.
Postopek za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol
  1. Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole
  2. Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole
  3. Navodilo za predložitev dokumentacije pri imenovanju predavateljev
Seznam obrazcev:
Prijava

Prijavi priložite overjena dokazila in dokumente:

Prijavo pošljete na:

TŠC Maribor – Višja strokovna šola
Zolajeva ulica 12
2000 Maribor

ali v elektronski obliki na ravnatelj.vss@tscmb.si.

Legenda:

Iščemo rezervnega predavatelja!  Iščemo rezervnega predavatelja!     Iščemo nove predavatelje!  Iščemo novega predavatelja!

AVTOSERVISNI MENEDŽMENT

Predmet Izvajalec Znanje
Poslovno komuniciranje predavatelj komunikologije, ekonomije, menedžmenta, organizacije, psihologije, pedagogike ali sociologije
Poslovni in tehnični tuj jezik predavatelj ustreznega tujega jezika
Poslovna in tehnična informatika predavatelj informatike, strojništva, mehatronike, elektrotehnike, matematike, gospodarskega inženirstva, fizike, ekonomije – poslovna informatika ali organizacije – informatika
inštruktor informatike, strojništva, gospodarskega inženirstva, mehatronike ali elektrotehnike
laborant informatike, strojništva, mehatronike ali elektrotehnike
Ekonomika podjetij predavatelj ekonomije, organizacije, gospodarskega inženirstva ali menedžmenta
Finančno poslovanje in podjetniško pravo predavatelj ekonomije, organizacije ali menedžmenta
Trženje in komercialno poslovanje predavatelj ekonomije, organizacije, gospodarskega inženirstva ali menedžmenta
Varnost pri delu in ekologija predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva, mehatronike ali elektrotehnike
Materiali za gradnjo motornih vozil predavatelj metalurgije, metalurgije in materialov, strojništva, gospodarskega inženirstva  ali kemije
Tehnologije popravil predavatelj strojništva ali gospodarskega inženirstva
Merilne metode in naprave

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, elektrotehnika, gospodarskega inženirstva ali mehatronike
inštruktor strojništva, gospodarskega inženirstva, elektrotehnike ali mehatronike
laborant strojništva, elektrotehnike ali mehatronike
Električne naprave in napeljave predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva, elektrotehnike ali mehatronike
inštruktor strojništva, gospodarskega inženirstva, elektrotehnike ali mehatronike
laborant strojništva, elektrotehnike ali mehatronike
Mehatronski sistemi predavatelj mehatronike, strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
inštruktor mehatronike, strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
laborant mehatronike, strojništva ali elektrotehnike
Pogonski agregati predavatelj strojništva
inštruktor strojništva, gospodarskega inženirstva ali mehatronike
laborant strojništva, gospodarskega inženirstva ali mehatronike
Tehnika motornih vozil predavatelj strojništva
Varnostni in udobnostni sistemi predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva, informatike ali elektrotehnike
Podjetništvo in menedžment

Iščemo nove predavatelje!

predavatelj ekonomije, organizacije,  menedžmenta, strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
Sistemi zagotavljanja kakovosti predavatelj ekonomije, organizacije, menedžmenta, strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
Menedžment motornega vozila in diagnostika predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
Sistemi prenosa moči predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva ali elektrotehnike
Podvozja in nadgradnje

Iščemo nove predavatelje!

predavatelj strojništva
Karoserijska tehnika predavatelj strojništva
Logistični procesi

Iščemo nove predavatelje!

predavatelj ekonomije, strojništva, tehnologije prometa, prometa, gospodarskega inženirstva ali logistike
Predelave in dodelave motornih vozil predavatelj strojništva, gospodarskega inženirstva ali prometa
Praktično izobraževanje organizator imenovanje za predavatelja za enega od zgoraj navedenih predmetov

 

STROJNIŠTVO

Predmet Izvajalec Znanje
Strokovna terminologija v tujem jeziku predavatelj ustreznega tuja jezika
Poslovno komuniciranje in vodenje predavatelj komunikologije, ekonomije, organizacije in menedžmenta sistemov, psihologije, pedagogike ali sociologije
Računalništvo predavatelj računalništva, informatike, matematike, fizike, elektrotehnike ali strojništva
inštruktor računalništva, informatike, matematike, fizike, elektrotehnike ali strojništva
laborant računalništva, informatike, matematike, fizike, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike
Mehanika 1 predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Elektrotehnika predavatelj elektrotehnike
inštruktor elektrotehnike
Strojni elementi predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Računalniško modeliranje predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Materiali predavatelj strojništva ali metalurgije
inštruktor strojništva, metalurgije ali metalurških tehnologij
laborant strojništva, metalurgije ali metalurških tehnologij
Varnost pri delu in varovanje okolja predavatelj strojništva, elektrotehnike, kemije ali kemijske tehnologije
Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov predavatelj strojništva
Ekonomika podjetja predavatelj ekonomije, organizacije in menedžmenta sistemov ali strojništva
Kakovost in zanesljivost procesov predavatelj strojništva ali elektrotehnike
Mehanika 2 predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Tehnologija predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Avtomatizacija in robotika

Iščemo nove predavatelje!

predavatelj strojništva ali elektrotehnike
inštruktor strojništva ali elektrotehnike
Energetika predavatelj strojništva
Snovanje in konstruiranje orodij predavatelj strojništva
Izdelava in vzdrževanje orodij predavatelj strojništva
Priprava in vodenje proizvodnje predavatelj strojništva
Računalniško podprta proizvodnja predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Vzdrževanje strojev in naprav predavatelj strojništva ali elektrotehnike
Vzdrževanje energetskih sistemov predavatelj strojništva ali elektrotehnike
Praktično izobraževanje predavatelj znanje enega od predavatelja predmetov, navedenih v tem študijskem programu