Tehniški šolski center Maribor je pridobil Erasmus+ listino (ECHE) za svoje študente in zaposlene za obdobje od 2021 do 2027. Erasmus+ študenti in predavatelji bodo, kot vsako leto, svoje bogate izkušnje delili na predstavitvah predavateljskemu zboru in študentom. Ob informativnih dnevih bomo pripravili tudi plakate z gradivom naših Erasmusovcev in informativni kotiček z informacijami o možnostih mobilnosti, saj želimo da postane Erasmus+ mobilnost konkurenčna prednost naše šole.

Erasmus Policy Statement

Koordinator študijskih izmenjav in namestitev bo opravil dela kot so:

 • Priprava prijavnice in vodenje postopka pridobivanja finančnih sredstev;
 • Sodelovanje s CMEPIUS-om v izvajanju in izobraževanju za izvajanje mobilnosti;
 • Priprava in vodenje razpisa za študijske namestitve;
 • Organizacija motivacijskih posvetov in predstavitev poročil za izvedene mobilnosti;
 • Svetovanje študentom in zaposlenim;
 • Izdelava predloga institucionalnega načrta;
 • Udeležba in organizacija pripravljalnih obiskov;
 • Priprava bilateralnih pogodb in dogovorov o sodelovanju z institucijami;
 • Pobuda in koordinacija drugih mednarodnih sodelovanj;
 • Priprava predstavitev mobilnosti za študente, delavce in javnost.

Projekti mobilnosti Erasmus+

Erasmus+ podpira individualno mobilnost študentov, diplomantov, učnega osebja in drugih zaposlenih, organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže.

Konzorcij za mobilnost 2021-2027

Višja strokovna šola TŠC Maribor je član konzorcija za mobilnost za obdobje 2021-2027. Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ: https://skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za obdobje 2021-2027

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja

Kaj Erasmus+ omogoča študentu?

 • da del rednih študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav,
 • da je oproščen stroškov šolnine v tujini,
 • da se mu priznajo v tujini opravljene obveznosti,
 • da opravi prakso v podjetju v eni od sodelujočih držav,
 • da pridobi finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Preko vsega tega mu omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

Kaj Erasmus+ omogoča zaposlenim?

 • da svoja predavanja izvedejo tudi na tujih institucijah,
 • da se usposabljajo na tujih izobraževalnih institucijah ali podjetjih,
 • da pridobijo nova in drugačna znanja in rešitve,
 • da pridobijo vpogled v mednarodni izobraževalni sistem in s tem tudi primerjajo lastno znanje in pridobitve,
 • da v svoja predavanja vnesejo tudi mednarodne izkušnje in znanje iz prve roke.

Sodelujoče države:

 • Države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska.
 • Države EEA: Islandija, Lihtenštajn, Norveška.
 • Srbija, Turčija in Severna Makedonija.

Kako dolgo traja izmenjava?

Študenti:

 • Praksa od 2 meseca do 12 mesecev
 • Študij od 3 mesece do 12 mesecev

Zaposleni:

 • Poučevanje od 2 dni ali vsaj 8 ur poučevanja do 2 meseca
 • Usposabljanje od 2 dni (2 zaporedna dneva) do 2 meseca

Pogoji sodelovanja za študente:

 • za prakso mora študent biti vpisan vsaj v prvi letnik Višje strokovne šole;
 • za študij mora študent biti vpisan vsaj v drugi letnik Višje strokovne šole;
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, in je vpisan na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, ter ob upoštevanju narave programa;
 • študentu se lahko status Erasmus+ dodeli večkrat: tako za študij kot za prakso, skupaj za največ 12 mesecev;
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.

Pogoji sodelovanja za zaposlene:

 • mora biti v delovnem razmerju (rednem ali pogodbenem) s Tehniškim šolskim centrom Maribor;
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen v sodelujoči državi;
 • za poučevanje mora gostiteljica zaposlenih (visokošolski zavod) prav tako imeti Erasmus+ listino in
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.

Programski/strateški E+ dokumenti:

Kontakt

Delo koordinatorjev študijskih izmenjav in Erasmus+ mobilnosti za študente in zaposlene opravlja mag. Samo Čretnik, kot zunanja svetovalka pa ga. Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, vodja projektov Skupnosti VSŠ in članica upravnega odbora EURASHE.

Telefon: +386 (0)2 460 5167
E-naslov: ravnatelj.vss@tscmb.si