TEMELJNE POKLICNE KOMPETENCE

EU SKLADI

Obdobje trajanja: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projektni partnerji:

Ciljna skupina: zaposleni in brezposelni prebivalci Spodnjega Podravja, s posebnim poudarkom na manj izobraženih in starejših od 45 let.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ali mobilnosti ter osebnega razvoja.

Programi, ki jih izvajamo:

  • Tečaj nemščine ali angleščine na ravni A2
  • Tečaj računalniškega oz. digitalnega opismenjevanja

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so financirani s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Usposabljanja in prijave
Kontakt