CENIK VSŠ TŠC MARIBOR

(ŠTUDIJSKO LETO 2021/22)

Cenik šolnin in prispevkov za redni in izredni študij

REDNI ŠTUDIJ

EUR
1 Vpisnina
v 1. letnik – plačilo ob vpisu

(cena zajema: vpisnino, stroške e-indeksa, študentske izkaznice, stroške obveznih terenskih vaj in strokovnih ekskurzij, delne stroške ene strokovne ekskurzije v tujino, zavarovanje ter druge administrativne stroške)

120,00
za ponavljanje ali ponovni vpis v 1. letnik – plačilo ob vpisu

(cena zajema: vpisnino, stroške e-indeksa, nalepka za študentsko izkaznico, zavarovanje ter druge administrativni stroški)

60,00
v 2. letnik – plačilo ob vpisu

(cena zajema: vpisnino, stroške e-indeksa, študentske izkaznice, stroške obveznih terenskih vaj, delne stroške obvezne strokovne ekskurzije, zavarovanje ter druge administrativne stroške)

100,00
za ponavljanje ali ponovni vpis v 2. letnik – plačilo ob vpisu

(cena zajema: vpisnino, stroške e-indeksa, nalepka za študentsko izkaznico, zavarovanje ter druge administrativni stroški)

60,00
2 Izpiti
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov pri istem predmetu 40,00
prvo, drugo, tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa 20,00
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa 120,00
diplomski izpit za osebe brez statusa 30,00
3 Potrdila
potrdila na zahtevo za osebe brez statusa 5,00
4 Ostalo
dvojnik študentske izkaznice z nalepko 7,00
zdravniški pregledi [1] Po dejanskih stroških in v skladu z zakonodajo
druge strokovne ekskurzije v organizaciji šole Po dejanskih stroških in v skladu z zakonodajo
kopiranje in vezava študijskih gradiv Po dejanskih stroških
laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za en predmet 40,00
organizacija PRI za osebe brez statusa 40,00

 

IZREDNI ŠTUDIJ

EUR
1 Šolnina
1. CIKEL – prvo študijsko leto 1.800,00
1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 200,00
2. šolnina v 8 obrokih po 200,00 € 1.600,00
2. CIKEL – drugo študijsko leto 1.800,00
1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 200,00
2. šolnina v 8 obrokih po 200,00 € 1.600,00
3. CIKEL – tretje študijsko leto 1.000,00
1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 200,00
2. šolnina v 8 obrokih po 100,00 € 800,00
Skupaj za študij 4.600,00 [2]
2 Izpiti
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov (prvi in drugi izpit sta vključena v ceno šolnine) 40,00
prvo, drugo in tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa 20,00
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa 120,00
diplomski izpit 300,00
3 Potrdila
druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa 5,00
4 Ostalo
dvojnik študentske izkaznice z nalepko 7,00
zdravniški pregledi Po dejanskih stroških in v skladu z zakonodajo
kopiranje in vezava študijskih gradiv Po dejanskih stroških in v skladu z zakonodajo
laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za en predmet 40,00
organizacija PRI za osebe brez statusa 40,00
vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije [3] 30,00

 

[1] do 26. leta starosti je zdravniški pregled brezplačen.

[2] Ob plačilu šolnine za posamezni cikel v enkratnem znesku se prizna 5% popust.

[3] Na podlagi sklepa študijske komisije ter vloge študenta se lahko vrednost šolnine zmanjša za vrednost priznane kreditne točke (1 KT = 30,00 EUR). Zmanjšanje ni možno za vrednost priznanega PRI in prostoizbirnega predmeta.