CENIK VSŠ TŠC MARIBOR

(ŠTUDIJSKO LETO 2022/23)

Cenik šolnin in prispevkov za redni in izredni študij

REDNI ŠTUDIJ EUR
1 Vpisnina
vpisnina v 1. letnik 50,00
vpisnina v 2. letnik 50,00
ponavljanja letnika oz. ponovni vpis 30,00
2 Izpiti
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov pri istem predmetu 40,00
prvo, drugo, tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa 20,00
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa 120,00
diplomski izpit za osebe brez statusa 30,00
3 Potrdila
druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa 5,00
dvojnik študentske izkaznice z nalepko 7,00
dvojnik diplomske listine in priloge k diplomi 30,00
4 Ostalo
laboratorijske vaje za osebe brez statusa 40,00
organizacija praktičnega izobraževanja za osebe brez statusa 40,00
zdravniški pregledi [1], terenske vaje, strokovne ekskurzije in drugi vnaprej nedoločeni stroški po dejanskih stroških in v skladu z zakonodajo
kopiranje in vezava študijskih gradiv po dejanskih stroških

 

IZREDNI ŠTUDIJ EUR
1 Šolnina  
1. CIKEL – prvo študijsko leto 1.800,00
1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 200,00
2. šolnina v 8 obrokih po 200,00 € 1.600,00
2. CIKEL – drugo študijsko leto 1.800,00
1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 200,00
2. šolnina v 8 obrokih po 200,00 € 1.600,00
3. CIKEL – tretje študijsko leto 1.000,00
1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 200,00
2. šolnina v 8 obrokih po 100,00 € 800,00
Skupaj za študij 4.600,00 [2]
2 Šolnina (z individualno pogodbo in obveznostmi kot redni študenti)  
LETNIK – na študijsko leto 1.000,00
1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 200,00
2. šolnina v 8 obrokih po 100,00 € 800,00
3 Izpiti
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov (prvi in drugi izpit sta vključena v ceno šolnine) 40,00
prvo, drugo in tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa 20,00
četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa 120,00
diplomski izpit 300,00
4 Potrdila
druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa 5,00
dvojnik študentske izkaznice z nalepko 7,00
dvojnik diplomske listine in priloge k diplomi 30,00
5 Ostalo
kopiranje in vezava študijskih gradiv Po dejanskih stroških in v skladu z zakonodajo
laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za en predmet 40,00
organizacija praktičnega izobraževanja za osebe brez statusa 40,00
vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije [3] 30,00

 

[1] do 26. leta starosti je zdravniški pregled brezplačen.

[2] Ob plačilu šolnine za posamezni cikel v enkratnem znesku se prizna 5% popust.

[3] Na podlagi sklepa študijske komisije ter vloge študenta se lahko vrednost šolnine zmanjša za vrednost priznane kreditne točke (1 KT = 30,00 EUR). Zmanjšanje ni možno za vrednost priznanega PRI in prostoizbirnega predmeta.