Prispevek

Obvestilo knjižnice

Obveščam vas, da bo šolska knjižnica zaradi bolniške odsotnosti zaprta do konca tedna (28. 11.–2. 12. 2022). Živa Brumec Zadravec, knjižničarka

Prispevek

Obvestilo knjižnice

Obveščam vas, da bo šolska knjižnica zaradi bolniške odsotnosti zaprta do konca tedna (28. 11.–2. 12. 2022). Živa Brumec Zadravec, knjižničarka

Prispevek

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA ŠOLSKI SKLAD TŠC MARIBOR

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Upravičenci so tiste nevladne organizacije, ki so uvrščene na Seznam upravičencev do donacij,...