Vabimo Vas, da se vključite v brezplačne programe usposabljanja, ki se izvajajo v okviru projekta “Temeljne kompetence 2023-2029“.

Usposabljanja so financirana s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Usposabljanja bomo izvajali v naslednjih dveh programih, in sicer:

– RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO)

 

– SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU A2 (NEMŠKI ALI ANGLEŠKI)

 

Vključeni udeleženci pridobijo temeljne in poklicne kompetence s poudarkom na:

  • uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, predstavitev in izmenjavo informacij ter sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu), spoznavanju glavne računalniške aplikacije (obdelovanje besedil, razpredelnic, grafov, zbirke podatkov, shranjevanje …) in kako IKT podpira ustvarjalnost in inovativnost ter iskanje, zbiranje in obdelave informacij,
  • sporazumevanju v tujem jeziku (angleški ali nemški) (govorno, pisno, slušno in bralno razumevanje širšega nabora splošnih in strokovnih terminov),

Za koga? za odrasle osebe, prednost pri vključitvi pa imajo skladno z razpisom:

– nižje izobraženi (ISCED 3 ali manj – poklicna srednja šola ali manj),
– aktivni (zaposleni ali iskalci zaposlitve), ki so stari 55 let ali več,
– tujci oz. osebe tujega rodu,
– zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Trajanje tečaja? 50 ur 2x tedensko

Lokacija? Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva 12, 2000 Maribor