Vabimo Vas, da se vključite v brezplačne programe usposabljanja za zaposlene in brezposelne osebe, ki se izvajajo v okviru projekta »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022«.

Usposabljanja so financirana s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Usposabljanja bomo izvajali v naslednjih dveh programih, in sicer:

– RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO)

– SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU A2 (NEMŠKI ali ANGLEŠKI JEZIK)

Vključeni udeleženci pridobijo temeljne in poklicne kompetence s poudarkom na:

  • uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, predstavitev in izmenjavo informacij ter sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu), spoznavanju glavne računalniške aplikacije (obdelovanje besedil, razpredelnic, grafov, zbirke podatkov, shranjevanje …) in kako IKT podpira ustvarjalnost in inovativnost ter iskanje, zbiranje in obdelave informacij,
  • sporazumevanju v tujem jeziku (angleški ali nemški) (govorno, pisno, slušno in bralno razumevanje širšega nabora splošnih in strokovnih terminov),

Za koga? za odrasle osebe stare 45 let in več z zaključeno največ srednješolsko izobrazbo

Trajanje tečaja? 50 oz. 60 ur, 2x tedensko

Lokacija? Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva 12, 2000 Maribor

AKTUALNA USPOSABLJANJA
Kontakt