(datum zadnjih sprememb: 27.9 2022)

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 23.9.2022

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 23.9.2022

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 23.9.2022

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 27.9.2022

(datum zadnjih sprememb: 25.9.2022)

URNIK izredni študij, 2022/23 | zadnja posodobitev: 25.9.2022

(datum zadnjih sprememb: 17.9.2022)

Strojništvo

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 17.9.2022

Seznam Mehanika 1, Strojni elementi  | zadnja posodobitev: 17.9.2022

Seznam Računalništvo, Poslovno komuniciranje in vodenje | zadnja posodobitev: 17.9.2022

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 17.9.2022

Seznam Ekonomika podjetja, Mehanika 2, Tehnologija | zadnja posodobitev: 17.9.2022

Seznam Avtomatizacija in robotika, Energetika | zadnja posodobitev: 17.9.2022

Avtoservisni menedžment

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 17.9.2022

Seznam Pogonski agregati, Električne naprave in napeljave, Tehnologije popravil | zadnja posodobitev: 17.9.2022

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 17.9.2022

Izredni študij (Avtoservisni menedžment, Strojništvo)

CELOTEN SEZNAM ASM | zadnja posodobitev: 17.9.2022

CELOTEN SEZNAM STR | zadnja posodobitev: 17.9.2022

 

 

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajah obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.