(datum zadnjih sprememb: 6.10.2023)

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 5.10.2023

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 27.9.2023

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 29.9.2023

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 6.10.2023

(datum zadnjih sprememb: 21.9.2023)

URNIK izredni študij, 2023/24 | zadnja posodobitev: 21.9.2023

(datum zadnjih sprememb: 1.12.2023)

Strojništvo

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 12.10.2023

Seznam Mehanika 1, Strojni elementi | zadnja posodobitev: 12.10.2023

Seznam Računalništvo, Poslovno komuniciranje in vodenje | zadnja posodobitev: 12.10.2023

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 4.10.2023

Seznam Avtomatizacija in robotika, Energetika | zadnja posodobitev: 4.10.2023

Seznam Ekonomika podjetja, Mehanika 2, Tehnologija | zadnja posodobitev: 4.10.2023

Avtoservisni menedžment

Izredni študij (Avtoservisni menedžment, Strojništvo)

CELOTEN SEZNAM STR | zadnja posodobitev: 25.10.2023

 

 

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajah obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.