(datum zadnjih sprememb: 20.4.2023)

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 12.1.2023

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 20.4.2023

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 12.1.2023

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 20.4.2023

(datum zadnjih sprememb: 20.3.2023)

URNIK izredni študij, 2022/23 | zadnja posodobitev: 20.3.2023

(datum zadnjih sprememb: 8.5.2023)

Strojništvo

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 30.3.2023

Seznam Materiali  | zadnja posodobitev: 30.3.2023

Seznam Računalniško modeliranje, Elektrotehnika | zadnja posodobitev: 30.3.2023

Seznam Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov | zadnja posodobitev: 30.3.2023

Avtoservisni menedžment

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 24.1.2023

Izredni študij (Avtoservisni menedžment, Strojništvo)

CELOTEN SEZNAM STR | zadnja posodobitev: 30.3.2023

 

 

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajah obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.