(datum zadnjih sprememb: 14.1.2021)

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 14.1.2021

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 14.1.2021

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 14.1.2021

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 14.1.2021

(datum zadnjih sprememb: 28.12.2020)

URNIK izredni študij, 2020/21 | zadnja posodobitev: 28.12.2020

(datum zadnjih sprememb: 22.3.2021)

Strojništvo

Avtoservisni menedžment

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 14.1.2021

Seznam Poslovna in tehnična informatika | zadnja posodobitev: 14.1.2021

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 14.1.2021

Izredni študij (Strojništvo)

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 14.1.2021

 

 

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajah obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.