(datum zadnjih sprememb: 14.1.2022)

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 11.1.2022

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 11.1.2022

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 14.1.2022

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 11.1.2022

(datum zadnjih sprememb: 13.1.2022)

URNIK izredni študij, 2021/22 | zadnja posodobitev: 13.1.2022

(datum zadnjih sprememb: 18.1.2022)

Strojništvo

Avtoservisni menedžment

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 18.1.2022

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 18.1.2022

Seznam Menedžment motornega vozila in diagnostika, Sistemi prenosa moči | zadnja posodobitev: 18.1.2022

Izredni študij (Avtoservisni menedžment, Strojništvo)

CELOTEN SEZNAM ASM | zadnja posodobitev: 18.1.2022

CELOTEN SEZNAM STR | zadnja posodobitev: 18.1.2022

 

 

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajah obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.