Razpis Erasmus+ TŠCA 03/2023

Razpis projekta Erasmus+ TŠCA 03/2023 je namenjen mobilnosti dijakov in traja od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2024.

Projekt bo okvirno 40 dijakom iz 5 šol članov konzorcija omogočil 3-tedensko praktično usposabljanje v podjetjih širom Evrope. Po tem razpisu bo na prakso v novembru 2023 odšlo 12 dijakov.

Za seznanitev z vsemi pogoji za prijavo, postopkom prijave in prijavno dokumentacijo natančno preberite razpis, ki ga najdete na tej povezavi.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV JE 1. 10. 2023 DO 24. URE.