11. 6. 2018: 2.b/2 in 2.c/2 – strokovna ekskurzija