21. 6. 2019 boste dijaki 1.a/2, 1.b/2, 1.c/2, 1.d/2 in 1.e/2 obiskali  Mestni park in akvarij – terarij v Mariboru.

  1. 6. 2019 boste dijaki 1.a/2, 1.b/2, 1.c/2, 1.d/2 in 1.e/2 v okviru interesnih dejavnosti obiskali  Mestni park in akvarij – terarij v Mariboru. Zberete se na Trgu svobode ( pri Kodžaku) v Mariboru, prejmete malico, nato sledijo dejavnosti po programu!  

S seboj morate imeti pisalo! 

 

Skupina

 

Čas prihoda

 

Čas ogleda akvarij-terarija

 

Spremljevalci

1. 7.30 8.00 Franc Jakopič, Andrej Podbrežnik
2. 8.00 8.30 Željka Premzl, Mihael Kukovec
3. 7.30 9.00 Franci Krepša, Roman Tamše
4. 8.00 9.30 Julija Fras, Boris Cizl

 Legenda:

  1. Skupina : 1.a/2 in 1.b/2 ( prvi 4 dijaki po abecednem redu )
  2. Skupina: 1.b/2  ( 22 dijakov – ostali ) ) in 1.c/2  ( prvih 8 dijakov  po abecednem redu )
  3. Skupina: 1.c/2 ( 15 dijakov – ostali ) in 1.d/2
  4. Skupina: 1.e/2

Vstopnina v akvarij – terarij znaša 4 evre. Denar oddate  učitelju – spremljevalcu, 21. 6. 2019, tik pred ogledom akvarija.