22 . 4. 2022: 3.a/1, 3.b/1, 3.c/1 in 3.d/1 – strokovna ekskurzija Tehniški muzej Slovenije, Krajinski park Sečoveljske soline in Piran