8. 5. 2019: 2.a/1, 2.b/1 in 2.c/1 – črpališče Vrbanski plato in Mestni park Maribor