Izposoja učbenikov

Učbenike za naslednje šolsko leto ( 2017/18) si lahko  izposodite pred začetkom šolskega leta od 22.8.2017 do 25.8.2017, 28.8.2017 in 30.8.2017, od 8.00 do 10.00 ure v prostorih učbeniškega sklada.

Ob prevzemu učbenikov potrebujete POTRDILO O PLAČILU IZPOSOJEVALNINE.