Mehanika, nekoč, včeraj…

Razstavo MEHANIKA, nekoč, včeraj … je pripravil Viljem Vesenjak, profesor na Srednji strojni šoli in predavatelj na Višji strokovni šoli. Predstavlja pregled več desetletij inovativno raziskovalnega dela z dijaki in študenti na TŠC Maribor.

Pod mentorstvom profesorja Vilija Vesenjaka so, v obdobju od leta 1987 do leta 2015, dijaki dosegli na področju mehanike (raziskovalno in inovacijsko področje) na občinskem, državnem in meddržavnem nivoju: 54 prvih, 26 drugih in 24 tretjih mest, 28 nagrad, 9 priznanj za inovacijo Štajerske gospodarske zbornice, 1 priznanje ministra, 8 patentov…. Na tekmovanjih iz znanj mehanike 6 prvih, 2 drugi in 4 tretja mesta.

Dosežki
http://www.mehanika.info/Sola/dosezki.htm

Na Svetovni dan učiteljev, 5. oktobra 2011, je g. Viljem Vesenjak, univ. dipl. inž., dobil NAGRADO REPUBLIKE SLOVENIJE za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva. Kot učitelj strojnih strokovnih predmetov je razvil nove sodobne pristope k metodam in oblikam pouka strokovnih predmetov.