Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) – Vpis v šolsko leto 2018/2019

Informacije z vpisom v PTI programe.

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa izpolnjuje tudi druge, pri posameznih programih navedene pogoje.

Izobraževanje po teh programih traja dve leti, zaključi se s poklicno maturo.

Kandidati oddajo na izbrano srednjo šolo samo eno izpolnjeno prijavnico za vpis v srednjo šolo (z oznako MŠŠ-2-1,20/08) do 18. maja 2018.

Najpozneje do 24. maja bo MIZŠ na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis v PTI. Če ne bo dovolj prijav za posamezni program, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem letu 2018/2019 izobraževanja po tem programu ne  bo izvajala.

Do 7. junija 2018 je možno prijavo dvigniti na srednji šoli, na katero ste se prvotno prijavili in jo prenesti na drugo šolo. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler ne bo končan vpisni postopek.

Vpis in izbira kandidatov bosta potekala do 2. julija 2018. O datumu in uri vpisa bodo šole kandidate pisno obvestile. Če bodo po tem datumu še prosta mesta, bodo šole vpisovale do zasedbe prostih mest, vendar najkasneje do 31. avgusta 2018.

 

Naši dijaki programov srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo v enega od naslednjih PTI programov:

  1. AVTOSERVISNI TEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe s področja:
  • avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist, mehanik kmetijskih in delovnih strojev;
  • strojništva: oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij; elektrotehnike in računalništva in najmanj triletne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

V podravsko-pomurski regiji program izvajata Tehniški šolski center Maribor – Srednja strojna šola in Šolski center Ptuj – Strojna šola.

  1. ELEKTROTEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, avtoserviser, ali drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju elektrotehnike.

V podravsko-pomurski regiji program izvajata Šolski center Ptuj – Elektro in računalniška šola in Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota.

  1. GEOTEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: rudar, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, avtoserviser, avtokaroserist, strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehatronik – operater. Kandidat mora predložiti zdravniško potrdilo, s katerim dokaže, da ni zdravstvenih ovir.

V podravsko-pomurski regiji ta program ni razpisan.

  1. LOGISTIČNI TEHNIK – pridobljen naziv katerekoli srednje poklicne izobrazbe.

V podravsko-pomurski regiji ta program ni razpisan.

  1. STROJNI TEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtoserviser, avtokaroserist, strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehatronik – operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik.

V podravsko-pomurski regiji program izvajajo Tehniški šolski center Maribor – Srednja strojna šola, Šolski center Ptuj – Strojna šola, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota in Dvojezična srednja šola Lendava.

  1. TEHNIK MEHATRONIKE – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoserviser, strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehatronik – operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik.

V podravsko-pomurski regiji ta program razpisuje Dvojezična srednja šola Lendava, v savinjski regiji pa Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije.

  1. TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoserviser, mehatronik – operater

V podravsko-pomurski regiji ta program razpisuje Srednja elektro-računalniška šola Maribor.

  1. ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK – pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar, mehatronik operater …

V podravsko-pomurski regiji je ta program razpisan na IC Piramida Maribor.

 

Izpolnjeno in podpisano prijavo je potrebno oddati na izbrano srednjo šolo do 18. 5. 2018.

Želimo vam uspešen zaključek poklicnega izobraževanja in veliko pozitivne energije za naslednji korak.

Priponka