POVABILO K ODDAJI PONUDBE: nakup CNC vertikalnega rezkalnega stroja

Naročnik Tehniški šolski center Maribor je na Portalu javnih naročil dne 10. 10. 2017, pod številko objave JN008746/2017-B01 objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2017; v nadaljevanju ZJN-3) za »Nakup CNC vertikalnega rezkalnega stroja«.

V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Darko Kukovec.

E-pošta: darko.kukovec@tscmb.si.

DOKUMENTACIJA:

  1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Obravnavali bomo predračune, ki bodo prispeli do naročnika do 15.11. 2017 do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 15.11. 2017 ob 12.05 uri.

Direktor:
Darko Kukovec, univ. dipl. inž.