Preventivni ukrepi zoper koronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2)

Tehniški šolski center Maribor je skladno s pozivom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, z dne 24.02.2020 pripravil Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času koronavirusa (COVID-19), ki vključuje komunikacijska izhodišča, organizacijski in kadrovski načrt ter večstopenjski protokol ukrepov, ki bodo sprejeti v primeru sprememb stanja v Republiki Sloveniji ter usmeritvami MIZŠ in NIJZ.

Trenutno sprejeti ukrepi za vse obiskovalce Tehniškega šolskega centra Maribor:

 1. Obvezno umivanje ali razkuževanje rok ob vstopu v prostore šole.
 2. Obvezno evidentiranje vseh obiskovalcev šole.
  Evidentiranje zaposleni, študentje in predavatelji že izvajajo preko evidenc prisotnosti. Dodatno se evidentirajo vsi ostali obiskovalci.
 3. Obvezna preventivna 14-dnevna odsotnost iz šole za vse, ki so bivali, potovali v enem izmed žarišč okužbe v zadnjih 14 dneh ali bili v tesnem stiku s potrjeno okuženo osebo
  Velja tudi za vse, ki se sicer počutite dobro. Dijaki odsotnost sporočite svojim razrednikom, študenti na referat@tscmb.si.

Kontakti v primeru potrebe po dodatnih informacijah

Tehniški šolski center Maribor je v namen zagotavljanja pravočasnosti ter jasnih in točnih informacij dosegljiv preko telefona na 02 229 57 56, vsak delavnik med 8. in 15. uro. Na šolo se lahko obrnete tudi preko info@tscmb.si. Sproti bomo osveževali tudi podatke na spletni strani ter Vas po potrebi obveščali po e-pošti.

Kako poteka bolezen, kakšni so simptomi in znaki?

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Iz poročanja Kitajske lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno 80% okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20% zbolelih. Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po poročanju Kitajske se ocenjuje, da je smrtnost 2% – 4%. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen, ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.

Splošni preventivni ukrepi (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje)

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.