Sestanek šolske dijaške skupnost

V torek, 18. 4. 2017, bo v učilnici C 208 ob 11.20 sestanek šolske dijaške skupnosti (ŠDS).

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka
  2. Poročila s sestankov komisij in sveta
  3. Organizacija javne prireditve Dan varne vožnje
  4. Predaja ključa
  5. Razno

Udeležba je obvezna za vse razredne predstavnike.