Učbeniški sklad


1. Učbenike morajo dijaki vrniti pred podelitvijo letnega spričevala oz. podelitve spričevala ob zaključku šolanja. V kolikor posameznik ne bo vrnil knjig v predvidnem roku, se bo dijaku v skladu s Pravilnikom o učb. skladih zaračunala polna cena izposojenega kompleta, kar znaša 2/3 maloprodajne cene učbenikov.
2. Za popravne izpite / maturo si lahko dijaki ponovno izposodijo učbenike.
3. Učbenike lahko vrnejo le na dan in ure kot so navedene v razpredelnici. Za vračilo jih ne bomo prišli iskat v razred. Dijaki naj sami prihajajo v učbeniški sklad
4. Naročilnice za izposojo učbenikov je potrebno vrniti najkasneje do 12.6.2019, prav tako vlogo za znižanje izposojnine za učbenike. Vloge dobijo pri razredniku, ŠSS in skrbnici sklada.
5. VRAČILO MIMO URADNIH UR NI MOŽNO
Uradne ure: 26. 6. – 5. 7. 2019 med 7: 30 – 8:30