Vračilo učbenikov

Naročanje in vračilo učbenikov za naslednje šolsko leto bo potekalo zaradi posebnih ukrepov, ki še veljajo v šoli, malo drugače.

Učbenike morate vrniti do konca pouka 24.6.2020. Tiste učbenike, ki jih potrebujete za popravne izpite / maturo, si lahko ponovno izposodite.

Vračilo bo potekalo vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure v učbeniškem skladu. Prosim, če prihajate do učbeniškega sklada po stranskih stopnicah v B objektu. V sam prostor vstopajte posamezno. Še stalno velja, da v zaprtih javnih prostorih nosimo maske. V kolikor vas bo prišlo več hkrati, upoštevajte varnostno razdaljo 1,5m.

V kolikor posameznik ne bo vrnil knjig v predvidnem roku, se bo dijaku v skladu s Pravilnikom o učb. skladih zaračunala polna cena izposojenega kompleta, kar znaša 2/3 maloprodajne cene učbenikov.

Naročilnice za izposojo učbenikov za šolsko leto 2020/ 21 boste dobili v elektronski obliki. Naročilnici bo tudi priložena naročilnica KOPIJE- NOVA, v kolikor boste želeli naročiti tudi delovne zvezke in šolske potrebščine. Položnice za plačilo boste dobili po pošti v začetku meseca julija. Tisti, ki ste upravičeni do znižane izposojnine za učbenike, se mi lahko oglasite na e-naslov (suzana.dvorsic@tscmb.si) ali pa boste vloge izpolnili ob vračilu učbenikov.

Po koncu pouka bom imela uradne ure od 29. 6. do 7. 7. 2020 med 7.30 – 8.30.

Lep pozdrav,
Suzana Dvoršič