Zaključni izpit 2016/2017 jesenski rok

21. 8. 2017 ob 9.00:

SLOVENŠČINA –  pisni del, v učilnici C 208

22. 8. 2017 ob 8.00:

SLOVENŠČINA –  ustni del, v učilnici C 208

23. 8. 2017 ob 7.30:

STORITEV OZ. IZDELEK IN ZAGOVOR, v avli MIC-a

Kandidati morajo biti prisotni vsaj 20 minut pred opravljanjem izpita!

Tajnica ZI: Vladimira Volk