ZAKLJUČNI IZPIT 2016/2017 – spomladanski rok

ZAKLJUČNI IZPIT 2016/2017 – spomladanski  rok

Pisni del izpita iz slovenščine bo 5. 6. 2017 ob 9.00.

Kandidati morajo biti prisotni vsaj 20 minut pred pričetkom pisnega dela izpita!

Tajnica ZI: Vladimira Volk