ZAKLJUČNI IZPIT – spomladanski rok 2016/17

ZAKLJUČNI IZPIT – spomladanski rok 2016/17

SLOVENŠČINA –  pisni del izpita bo v ponedeljek, 5. 6. 2017 ob 9.00

Kandidati morajo biti prisotni vsaj 20 minut pred pričetkom pisnega dela izpita!

Ustni del:

sreda, 7. 6. 2017 ob 8.00: 3.b/2

četrtek, 8. 6. 2017 ob 8.00: 3.a/2 in 3.c/2

 

Kandidati morajo biti prisotni vsaj 20 minut pred opravljanjem izpita!

Natančen razpored opravljanja ustnega dela izpita bo objavljen 5. 6. 2017!

Tajnica ZI: Vladimira Volk