Nošenje mask – sprememba odloka

Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je objavljen na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/visjesolsko-strokovno-izobrazevanje/. Odlok velja od nedelje, 4. 10.2020.

Študenti in predavatelji zaščitne opreme več ne potrebujejo tekom P/SV/LV, medtem ko je uporaba zaščitne opreme še vedno potrebna izven predavalnic, učilnic in delavnic.