Postopno odpiranje višje strokovne šole

Spoštovani študenti in študentke.

8. maja 2020 smo iz MIZŠ prejeli okrožnico, v kateri je Vlada RS na podlagi ocen in predlogov Ministrstva za zdravje sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, v katerega sta vključena tudi šolstvo in varstvo otrok. Bistveni novosti za študente sta dve:

  • 18. maja 2020 se bo za določene aktivnosti ponovno odprla šola (več o tem po usklajevanju vodstva v naslednjem tednu, vse informacije boste pravočasno prejeli iz referata),
  • VSŠ lahko po 18. maju 2020 ponovno napoti svoje študente na praktično izobraževanje pri delodajalcih, če to dopuščajo zdravstvene razmere.

ravnatelj VSŠ,
mag. Samo Čretnik