(STR1) Obvestilo za predmet STJ-angleščina

V petek, 22.10. 2021, izjemoma odpadejo P/SV za predmet Strokovna terminologija v angleškem jeziku (dr. Podbrežnik). Nadomeščanja bodo po dogovoru s predavateljem.