22. 4. 2020: spremenjen in popravljen rokovnik za vpis v srednjo šolo. Več informacij: https://www.tscmb.si/obvestila/srednja-sola-obvestila/vpis-v-srednjo-solo-2020-21/

Spoštovani bodoči dijaki in dijakinje Srednje strojne šole Tehniškega šolskega centra Maribor.

Veseli nas, da ste se odločili za nas. V nadaljevanju najdete vse pomembne podatke za vpis v našo srednjo šolo.

Darko Kukovec, direktor TŠC Maribor

VPIS V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA (SPI) IN SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI)

RAZPISANA MESTA IN ŠTEVILO PRIJAVLJENIH ZA VPIS V 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Izobraževalni program Naziv poklicne/strokovne izobrazbe Število mest Prijavljeni na dan 28. 5. 2020
Srednje poklicno izobraževanje

SPI

Avtoserviser 52 50
Avtokaroserist 26 11
Inštalater strojnih inštalacij 26 13
Mehatronik operater 26 10
Oblikovalec kovin – orodjar (tudi vajeniška oblika) 26 9
Srednje strokovno izobraževanje

SSI

Strojni tehnik 56 34
Tehnik mehatronike 56 37

 

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021 najdete na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Prijave lahko prenašate vse do 16. 6. 2020. Prenosi prijave potekajo preko e-pošte. Posredujete nam izpolnjen obrazec, ki je objavljen na strani ministrstva https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, šola pa nato napravi prenos v drug program oz. posreduje prijavnico z dokumentacijo na želeno šolo.

Če želite prenesti prijavo,  obrazec izpolnite in podpišete (starši in  kandidat), ga skenirate/fotografirate in pošljete na naslov ana.kotnik.krajnc@tscmb.si.

VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 30. junijem in 6. julijem 2020, do 14. ure, izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in načinu jih bodo obvestile šole.

Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 6. julija 2020 tudi vpisani. Učenci in dijaki, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 14. julija 2020, do 15. Ure.

Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje 16. julija 2020. Srednje šole bodo sprejemale prijave, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. avgusta 2020.

 

INFORMACIJA O IZVAJANJU NEKATERIH PROGRAMOV V VAJENIŠKI OBLIKI

Tudi v šolskem letu 2020/2021 se bodo lahko dijaki v izobraževalnem programu Oblikovalec kovin – orodjar izobraževali v vajeniški obliki. V razpisu je ta program posebej označeni z * in s pripisom, da se bo program izvajal tudi v vajeniški obliki. Vajeniška oblika izobraževanja se od obstoječe tako imenovane šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem, da se večji del izobraževanja izvede pri delodajalcu. V vajeniški obliki izobraževanja se namreč vsaj polovica oziroma 50 % izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (okvirno 56 tednov v treh letih), medtem ko je ta delež v šolski obliki izobraževanja nižji in znaša povprečno 22 % oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih.

V času izobraževanja ima dijak, ki se bo v programu izobraževal v vajeniški obliki, povsem enake pravice in obveznosti kot dijak, ki bo v isti program vpisan v šolski obliki. Kandidati, ki se želijo izobraževati v vajeniški obliki, izpolnijo enako prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko (primer: Izobraževalni program: Oblikovalec kovin – orodjar – VAJENIŠKA OBLIKA).

 

PRIJAVA ZA VPIS

Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2020/2021 vpisati v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij, morajo izbrani srednji šoli v predpisanih rokih in na predpisanih obrazcih oddati prijavo za vpis – prijavnica za vpis je na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu:  http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947, ali v Državni založbi Slovenije.

Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli, ostali kandidati pa bodisi na osnovni šoli, kjer so končali osnovnošolsko izobraževanje, bodisi pa jo posredujejo neposredno izbrani srednji šoli. Učenci, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, prijavo pošljejo neposredno srednji šoli, na kateri se želijo izobraževati.

 

ROKI

Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik srednje šole prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 2. aprila 2020.

Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 25. maja 2020.

Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 2. aprila 2020 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 25. maja 2020, vendar le na šole oziroma za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oziroma bodo še prosta mesta.