B115 – merilnica

Opis učilnice B115

Merilnica se uporablja za kontrolo in natančnost izdelanih izdelkov in njihove trdnostne lastnosti. Vsi programi, na začetku šolanja se v njej preizkusijo in osvojijo temeljne osnove merjenja (klasično kljunasto pomično merilo), v višjih letnikih, pa se glede na potrebe programa obisk delavnice omeji na določene programe (OKO, ST, PTI).

Dijaki v višjih letnikih osvojijo znanje s področja kontrole zahtevane tolerance izdelka, izmere trdnostni lastnosti, pravilne uporabe materiala za določene sklope glede na zahteve trga, in še bi se kaj našlo.

Delavnica je res na koncu hodnika, ampak je zelo pomembna za kontrole izdelkov in materiala.