RTI d.o.o.

Podjetje RTI d.o.o. je kontrolni organ s statusom pooblaščene strokovne organizacije (v postopkih identifikacije vozil) in statusom tehnične službe (v postopkih posamične odobritve oz. postopkih posamične odobritve predelanih vozil) ter tehnične službe kot strokovni organ za izvajanje preskusov (za izvajanje homologacijskih preskušanj, testiranj in meritev). Imamo dolgoletno tradicijo registrirano za izvajanje raziskovalnih, razvojnih, tehničnih in poslovnih storitev. Osnovno dejavnost predstavljajo homologacijski pregledi in preizkušanja vozil vseh kategorij: identifikacije z oceno tehničnega stanja, posamične odobritve, posamične odobritve predelanega oziroma dodelanega vozila, evidentiranje predelav.

Prav tako lahko pri nas registrirate svoje vozilo in sklenete avtomobilsko zavarovanje. Izvajamo tudi homologacijske preskuse in meritve ter razvojno raziskovalne storitve s področja tehničnih preračunov. V primeru transporta pokvarljivih živil lahko pri nas pridobite ATP certifikat in CEMT dovolilnice, ki so namenjene za opravljanje mednarodnega javnega cestnega prevoza stvari na ozemlju in z ozemlja druge države pogodbenice ali za tranzit čez to ozemlje. Naše storitve segajo tudi v področje najsodobnejših tehnologij, ki se uporabljajo v razvoju vozil. V glavnem gre za računalniško podprte analize in simulacije (CAE) ter preizkušanja različnih sestavnih delov in sklopov.

RTI ZAPOSLITEV

 

Petra Kogler, prof. rač. in soc.
RTI d.o.o.
RPL – Preskusni laboratorij
Cesta k tamu 14, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 2 450 26 32
040/890-986
E-pošta: petra.kogler@rti.si
Spletna stran: http://www.rti.si/