OBVESTILO STARŠEM IN DIJAKOM O NAROČANJU ZA IZPOSOJO UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Naročanje za naslednje šolsko leto bo poteklo zaradi posebnih ukrepov, ki še veljajo v šoli, malo drugače. Naročilnice za izposojo učbenikov za šolsko leto 2020/ 21 vam bodo posredovane v elektronski obliki.
Naročilnica vsebuje seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite v učbeniškem skladu ter ceno izposojnine. V drugem delu naročilnice so navedena učna gradiva (delovni zvezki, učbeniki, priročniki), ki jih je potrebno kupiti.

Posredujem vam tudi povezavo do  KOPIJE- NOVA  , kjer vas čaka naročilnica za predvideno gradivo in šolske potrebščine.

Komplet učbenikov za učbeniški sklad izbere šola in je priloga temu obvestilu. Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov  za posamezni letnik. Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek izposojevalnine učbeniškega kompleta je odvisen od izbora šole in  znaša največ tretjino drobnoprodajne cene vseh v kompletu izbranih učbenikov. Izposojevalnino boste poravnali  s položnico, in sicer do 15. avgusta 2020. Položnice za plačilo boste prejeli po pošti, najkasneje do meseca julija.
V kolikor je ne prejmete me prosim obvestite na e-naslov suzana.dvorsic@tscmb.si.
Vsi, ki ste upravičeni do znižane izposojnine  IZPOLNITE VLOGO in mi jo čimprej z dokazili vrnite v e- obliki, na suzana.dvorsic@tscmb.si.

Seznami gradiv po programih: 

SSI Strojni tehnik
SSI Tehnik mehatronik
PTI Strojni tehnik
PTI Avtoservisni tehnik
SPI Mehatronik operater
SPI Oblikovalec kovin – orodjar
SPI Inštalater strojnih inštalacij
SPI Avtokaroserist
SPI Avtoserviser